Facebook

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

A gyermekek védelméről és gyámügyi igazgatásról szóló 1997. XXXI. törvény értelmében valamint az ehhez kapcsolódó 15/1998. (IV. 30.) NM végrehajtási rendelet (a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól  szóló szabályozásban foglalt ellátások és az  1993. évi III. törvényben és az 1/2000. SzCsM rendeletben (a szociális igazgatásról és szociális ellátásokról) foglaltaknak megfelelően nyújtott szolgáltatás szerint a Hódmezővásárhelyi Többcélú Kistérségi Társulás Kapcsolat Központ Kagylóhéj Család- és Gyermekjóléti Központ (6800 Hódmezővásárhely, Andrássy út 54.) biztosítja az  iskolai szociális segítő tevékenységet.

Hódmezővásárhely Járás területén működő minden köznevelési intézményben, így a Liszt Ferenc Ének-Zenei Általános Iskolában is. E szolgáltatás legfőbb feladata, segíteni a gyermek, tanuló beilleszkedését, tanulmányi kötelezettségének teljesítését, az azt akadályozó tényezők feltárását, a gyermek, tanuló veszélyeztetettségének kiszűrését.  Az óvodai és iskolai szociális segítő a gyermek- és ifjúságvédelmi felelőssel, valamint az intézmény vezetésével szoros együttműködésben végzi feladatait. Ennek során a gyermek, szülő, vagy pedagógus megkeresésére egyéni beszélgetést, tanácsadást folytat, csoportfoglalkozásokat szervez, illetve bevonódik az iskolai prevenciós programok szervezésébe, lebonyolításába.

Az intézményben Nagyné Mónus Szilvia óvodai- és iskolai szociális segítő látja el ezen feladatokat.

Fogadóórája az iskolában:

                                                                   Keddi napokon: 07.45-10.00 óráig

                                                                  Szerdai napokon: 13.45-15.45 óráig

A „kis” tanáriban vagy az iskola területén.

Elérhetősége: Tel.: 62/ 249 – 489 (Gyermekjóléti Központ)

                        E-mail:  monus.szilvi@kapcsolatkozpont.hu

 

 

A Kerekasztal előzetes vizsgálatai alapján több szűrőszoftver megoldás is eleget tesz az Eht. 149/A. § (1) bekezdésében megfogalmazott elvárásoknak. 
A Norton Family szűrőszoftver elérhetősége:
https://onlinefamily.norton.com/familysafety/loginStart.fs?inid=hu_2010June_NOF&ULang=hun

A Dolphin Knight szűrőszoftver elérhetősége:
http://dolphinknight.com/hu/


A magyar gyermekvédelmi rendszer működése az online környezetben történő gyermekveszélyeztetés tükrében

A tájékoztató anyag elérhető itt:http://hirek.nkp.hu/cikk/a-magyar-gyermekvedelmi-rendszer-mukodese-az-on...

letölthető itt: http://hirek.nkp.hu/letoltes/36569_2017_KOZNEVTART_melleklet_Gyvt

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000