Facebook

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

Hagyományaink

KÓRUSOK

Iskolánkban nagy hagyományokkal rendelkező két kórus mûködik. A Kiskórus tagjai 3-4-5. osztályos tanulók,, míg a Gyermekkar tagjai 6-7-8. osztályosok. Mind a két kórus rendszeres résztvevője az Éneklő Ifjúság városi, megyei rendezvényeinek, a tanévzáró hangversenyeknek. Egyéb városi, megyei, országos felkéréseknek tesz eleget. Mûsorukon Kodály, Bartók, Bárdos szerzeményei mellett mai magyar szerzők alkotásai, reneszánsz és klasszikus kórusmûvek is szerepelnek. Újdonság kórusaink között a Kamarakórus és a Kaláris énekegyüttes.  

IRODALMI SZÍNPAD

Az 1965/66-os tanév az irodalmi szakkör indulásának az ideje.

A szakkör egyik célja a komplex mûvészeti nevelés, a világot a mûvészeti ágakon át megismertetni a fiatalokkal: a festészet, a zene, a nyelv egyesítésével, hiszen irodalom, zene, képzőmûvészet nélkül sem múlt, sem jövő nem létezik. A gyerekek nagy érdeklődéssel vettek részt a munkában, a tagok száma 25 és 40 fő között változott. Előtérben mindig a gyerek egyénisége állt. Egymás elfogadására törekedtek, az irodalmi színpadba bekerülő egyénekből egy egységes csoport szerveződött, s ezt mindannyian személyes élményként élték át. A szakkör feladatához tartozik a versmondó versenyekre történő felkészülés. A darabok kiválasztása klasszikus mûvekből történt, és mûfaji sokszínûséget mutat: mese, vers, népballada, gyermekirodalom, klasszikus vígjátékok, farsangi játékok, gyermekopera, operamese, római regék és mondák. A darabokat minden év májusában tartandó tanévzáró hangversenyen mutatják be. Ezek mellett a most már hagyománynak számító, négyévente előadott musical, gyermekopera előadásokról is egyre népszerûbb az iskola.

Több évre szóló élmény a gyerekeknek egy-egy ilyen előadás, az arra való készülődés." - mondta Berei Erzsébet igazgatónő.

„A színészek több életet élnek; részint van a saját létük; részint vannak azok a további plusz életek is, amelyeket színpadon játszanak el. E plusz életek - amelyeket nem készen kap a színész, hanem saját maga alakít ki, bizonyos külső instrukciók alapján; ettől színész - nagymértékben fejleszthetik saját személyiségét is... Hasonló a helyzet a gyermekszíndarabokkal, a gyermekszereplőkkel kapcsolatban; mint ahogy az úszás lényege sem különbözik tíz- és negyvenévesen. Sőt: minél korábban kezdi valaki a más bőrébe belebújás képességét kialakítani, annál magától értetőbben gyakorolja később. Az iskola tehát nagyon jól teszi, ha színdarab előadására készteti a gyerekeket - ennél jobban semmi sem segítheti elő elfeledni látszott egyik alapfeladatát, a személyiségformálást. A tárgyi tudás beszerezhető az iskolai futószalagon - de a pedagógusnak, ha megfeszül is, nagyon kevés lehetősége van arra, hogy egyenként, személy szerint foglalkozzék a gyerek személyiségének alakításával. Ám a darab, amelynek színre vitelét az egész iskola feszült figyelme kíséri hónapokon át - a darab más. Nincs az a kezelhetetlen nebuló, akinek az érdeklődését ne keltené föl a Twist Oliver, a Padlás, A dzsungel könyve, és így tovább. S a plusz életek megélése közben megjelenített plusz értékek: befogadókra találnak." (Délvilág 2002.)

2006-ban bemutatásra került még Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde címû darabjának zenés feldolgozása.

2007/2008-as tanévtől az alsó tagozatban beindult a Mini Irodalmi Színpad Vargáné Dezső Zsuzsanna vezetésével, amely első bemutatóját Karácsonykor tartotta.
2012/2013- as tanévben nagy sikert aratott  Szabó Magda: Abigél című művéből készül musical előadássorozata
Az irodalmi színpad vezetője: Szabóné Pintér Erika és Konczosné Nagy Némedi Gabriella.

NÉPTÁNC

Az iskolánkban folyó mûvészeti nevelés egyik ága a néptánc-oktatás. Az iskola létrejötte óta mûködik. Először kötelező óra keretében, majd szakkör jellegûen, a 2007/2008-as tanévtől a Péczely Attila Alapfokú Mûvészetoktatási Intézmény felügyelete alatt folyik, jelenleg is iskolánk épületén belül. Népszerûségét bizonyítja, hogy az alsós osztályok majdnem teljes létszámmal jelentkeznek. A felsős osztályok pedig mûvészi fokon mûvelik. Jelenleg 230 fő a taglétszám. A tizenegy csoport mûvészeti vezetője évekig Hegyi István és Paulik Erika volt, később Hegyi Istvánt Csókási Imre váltotta fel, Paulik Erikát pedig Kispéter Éva. Az alsós évfolyamokban alapozó képzés folyik. Ezekből az utánpótlás csoportokból nőttek ki a felsős évfolyamok csoportjai, akik rendszeresen részt vesznek különféle gyermekfesztiválokon. A fellépésekre a hagyományos tanévvégi hangversenyeken, néptánc-fesztiválokon, különböző városi kulturális rendezvényeken, külföldi szerepléseken kerül sor. A lelkes, változatos, magával ragadó táncokkal számos gálán, fesztiválon vettek és vesznek részt, mely bizonyítja a szakmai elismerést.

 

EGYÉB SZAKKÖRÖK

Rajz
Matematika
Honismereti
Angol
Német
Informatika
Fizika
Továbbtanulásra előkészítő foglalkozások tantárgyanként
 

SPORT

Iskolánkban már több éve mûködik a mindennapos testmozgás. Ez az alsó tagozatban öt, a felsőben négy testnevelés órát jelent hetente. Minden osztály tantervében szerepel az úszás is, ezt az órát a Sportuszodában töltik a gyerekek.

Hagyományosan indulunk a Diákolimpia keretein belül a következő sportágakban:

úszás
atlétika
kosárlabda
labdarúgás
vízilabda
játékos sportverseny
sakk

Iskolai sportkör mûködik kosárlabdából, labdarúgásból, illetve házibajnokság van röplabdából. A foglalkozásokat tartják: Rárósiné Borbás Mariann, Pallagi Zsuzsánna, Tóth Tibor

Minden évben megrendezzük a 8 órás kosárlabdát, melyen a város IV: korcsoportos tanulói vesznek részt.

Jó kapcsolatot ápolunk több helyi sportegyesülettel (lány, ill. fiú kosárlabda, atlétika, labdarúgás, úszás). A tehetséges gyerekeket igyekszünk ezekbe az egyesületekbe irányítani ezzel is növelve a helyi utánpótlás korú versenyzők számát.

 

KÖNYVTÁR

Jellege: zárt könyvtár, az iskola dolgozói és tanulói ingyenesen vehetik igénybe szolgáltatásait. A tantervi követelményeknek és a pedagógusok továbbképzésének, szakmai továbbfejlődésének megfelelően lehetőség szerint folyamatosan, tervszerûen és arányosan fejleszti állományát, az iskola tanárainak javaslatait, igényeit figyelembe véve- a gyûjtőköri szabályzat alapján. A könyvtár állománya vásárlás, pályázat és ajándék útján gyarapodik, de a gyûjtőkörébe nem tartozó dokumentumok ajándékként sem kerülhetnek a könyvtárba. A könyvtár az órarendben meghatározott időben tart nyitva. A nyitvatartási idő a délelőtti és délutáni órák elosztásától függ, lehetővé téve, hogy egy adott tanítási napon mindenki rendelkezésére álljon a könyvtári állomány. A tanulók a tanítókkal és a szaktanárokkal való egyeztetés alapján könyvtárismereti és könyvtárhasználati órákon vesznek részt. 


KÖRNYEZETVÉDELEM

Iskolánk kiemelt hangsúlyt fektet diákjaink környezettudatos nevelésére.
Felvettük a Zöld Kapocs Környezeti Nevelés Munkaközösséggel a kapcsolatot és bekapcsolódunk a munkájukba. 

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000