Hitvallásunk

„Emberiskola" - mondja Kodály Zoltán, hisz' elsősorban viselkedéskultúrát közvetít, melynek segítségével nyitottabbá válnak a tanulók az értékek befogadására. A zenei írás - olvasás elsajátítása logikus gondolkodásra nevel, mely segíti a matematika tanulását, az érzékeny hallás az idegen nyelvek befogadását is megkönnyíti, s a jó ritmusérzék és a kitartó közösségi munka a sportban is sikerekhez juttathatja növendékeinket. Bizonyára nem minden tanulónk jeleskedik valamennyi említett tanulmányi területen, de a fogékonyság tagadhatatlan.

Alapvető céljaink és feladataink

A közösségszervezés
Az egységes követelményrendszer
Tehetséggondozás
Felzárkóztatás
Világnézeti erkölcsi nevelés
Közéletiségre nevelés
Egészséges életmódra nevelés
Esztétikai nevelés
Környezetvédelemre nevelés
Gyermek- és ifjúságvédelem
Szociális hátrányok enyhítése
A szülői ház és az iskola együttmûködésének erősítése

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000