Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Mobil Alkalmazás

Hitvallásunk

„Emberiskola" - mondja Kodály Zoltán, hisz' elsősorban viselkedéskultúrát közvetít, melynek segítségével nyitottabbá válnak a tanulók az értékek befogadására. A zenei írás - olvasás elsajátítása logikus gondolkodásra nevel, mely segíti a matematika tanulását, az érzékeny hallás az idegen nyelvek befogadását is megkönnyíti, s a jó ritmusérzék és a kitartó közösségi munka a sportban is sikerekhez juttathatja növendékeinket. Bizonyára nem minden tanulónk jeleskedik valamennyi említett tanulmányi területen, de a fogékonyság tagadhatatlan.

Alapvető céljaink és feladataink

 • A közösségszervezés

 • Az egységes követelményrendszer

 • Tehetséggondozás

 • Felzárkóztatás

 • Világnézeti erkölcsi nevelés

 • Közéletiségre nevelés

 • Egészséges életmódra nevelés

 • Esztétikai nevelés

 • Környezetvédelemre nevelés

 • Gyermek- és ifjúságvédelem

 • Szociális hátrányok enyhítése

 • A szülői ház és az iskola együttmûködésének erősítése