Mozanapló

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Galéria

https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039152676347366081
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039153604003967025
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039154182256121537
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039155844571667249
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039154411146993313
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039156126774294017
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039157539685377217
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039158998801371169
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039160790817198881
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039160030072143953
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039160538406365473
https://plus.google.com/photos/109666420302107875855/album/6472631739631013377?authkey=CPDD38WJkaLbeg
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039161891941962769
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039162307165093633
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039163290086389825
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039163699660836801
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039164065248020417
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039164489981940721
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039164764102362385
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039165875975339697
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039166544316242833
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039169565277379969
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039170236223651729
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039171377969107921
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039172622832395953
https://plus.google.com/u/0/photos/109666420302107875855/album/6473302719504914273?authkey=CNmOrIiw48e54QE
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039173432313019505
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6055501481193398225
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039173730684888913
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039175582314583713
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039179663908982801
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039180085873304465
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039180550601270929
https://plus.google.com/u/0/photos/115912899374958608580/albums/6039181495502231169

Mobil Alkalmazás

Integráció

 

A város új oktatási koncepciójának megfelelően a városi beiskolázás mellett kötelező beiskolázási körzetet kapott intézményünk, ezzel vált lehetővé, hogy 2007-ben konzorciumi partnerként pályázatot nyújthattunk be a halmozottan hátrányos helyzetû gyerekek integrációs nevelésére, a HEFOP-2.1.5-06/1.-2006-12-0143/1.0 számú, az Európai Unió által társfinanszírozott pályázatra. Főkedvezményezettként a város, így kedvezményezettként iskolánk is nyertes lett, Kéz a kézben címû pályázatával. A pályázat megírásakor célként tûztük ki a tantestület felkészítését továbbképzésekkel az előttünk álló feladatokra. Eszközállományunkat a fejlesztéshez, az integrációs neveléshez, kívántuk modernizálni. Iskolánk hagyományait folytatva utazásokat terveztünk Budapestre, az Operaházba, a Mûvészetek Palotájába és Kecskemétre a Szórakaténusz Játszóházba.

Három 30 órás továbbképzésen vett részt a teljes tantestület:

1. A halmozottan hátrányos helyzetû, elsősorban roma származású gyerekek integrált nevelése.
2. Az óvoda-iskola átmenet megsegítése.
3. Hatékony tanuló megismerési technikák és patronáló rendszerek.

A szakmai munkát három munkacsoportba szerveztük meg.

A Belépő mikrocsoportban azok a kollégák tevékenykednek, akik az óvodából fogadják a gyerekeket, az 1. 2. évfolyamon tanítanak. Elsősorban a körzeti óvodával, de a városi beiskolázás okán a többi óvodával is tartják a kapcsolatot, rendszeresen szerveznek közös programokat. Igyekeznek minél jobban megismerni az óvodai nevelési programokat, az intézmények egyéni arculatát. Az ott megismert játékos fejlesztéseket beépítik a nevelő, oktató munkájukba. Szerencsés helyzetben van intézményünk, hiszen 5 olyan tanítónk van, aki óvónő végzettséggel is büszkélkedhet. Ez nagy könnyebbség az óvoda iskola átmenet megkönnyítésében.

A Lépegető mikrocsoport tagjai a 3. 4. 5. évfolyamon tanítók, az alsó és felső tagozat közötti átmenetet segítik Esetmegbeszéléseiken az átmenet nehézségeit tárgyalják, közös programok szervezésével segítik az átmenetet. Az alsóban és felsőben egyaránt tanító pedagógusok segítik ezt a munkát. A Kiskórusban együtt énekelnek a 3. 4. 5. osztályosok, a közös élmények a sok együtt töltött idő is az átmenetet segíti.

A Haladó mikrocsoportot a 6. 7. 8. évfolyamos kollégák alkotják, akik fő feladata az érettségit adó középiskolába való felvételre való felkészítés és a bennmaradás elősegítése. Együttmûködnek a középiskolákkal a cél érdekében. Rendszeresen tartanak felvételi előkészítő foglalkozásokat, keresik a versenyeztetés lehetőségét. Akik korrepetálásra, felzárkóztatásra szorulnak azok szüleivel közösen igyekeznek az esélyegyenlőségüket megteremteni a bejutáshoz.

Mindhárom mikrocsoport elkövet mindent, hogy egyenlő esélyek mellett vegyenek részt tanulóink, az általunk szervezett programokon. A tanév első napján iskolánk történetében először szerveztünk Suliváró napot, ahol az elsőseink és az intézmény új tanulói, - akik az átszervezés kapcsán kerültek hozzánk, - együtt vehettek részt kézmûves foglalkozásokon, közös táncon, játékos testnevelésen, éneklésen, a szüleikkel együtt. A kooperatív technikákat lépésenként, fokozatosan vezetjük be, ennek egyik nehézsége, hogy ilyen speciális képzésben nem részesültek kollégáink. Hospitálásokkal, önképzéssel, szakirodalom folyamatos figyelésével törekszünk ismereteink minél jobb kiszélesítésére. Már tapasztalható azonban eredmény a tanulók hatékonyabb kommunikációjában, illetve az újonnan érkezettek jó beilleszkedésébe.

A közösen végzett munka közös eredménye, a kórusmunka mellett a folyamatos tanulásban is megjelenik, hiszen így a tanulási folyamatban is felelősséggel tartoznak egymásnak és egymásért. A kudarc is közös, az eredmény eléréséhez tanulópárok alakulnak és az esélyek így sokszorosára nőnek a gyerekek számára. A drámapedagógia lapjainak beépítésével, a különböző családi háttérrel rendelkező gyerekek játékos formában osztják meg élményeiket társaikkal, ez lehetőséget ad a feszültség oldásra, a konfliktusok el- és lejátszására. A szülői házzal a mentori rendszer segítségével tartjuk a kapcsolatot, külön figyelemmel azokra a családokra, akik egyéni élethelyzetüknek köszönhetően segítségre szorulnak érdekeik érvényesítéséhez, ebben a munkában a mentálhigiénés végzettségû ifjúságvédelmi felelős kollégánk segít.

A konzorciumi partnerek programjait figyelemmel kísérjük, látogatjuk. A multikulturális tartalmak megvalósulásához a Napraforgó Tanoda cigány tanulóit és vendég mûvészeiket kértük fel a Zöld Karácsony rendezvényünkre, hogy adjanak ízelítőt a cigány kultúrából. Õk Cigány betlehemet mutattak be, módot adva tanulóinknak a cigány kultúra értékeinek megismerésére. Ezen a napon iskolánk különböző származású gyerekei, szülei, nagyszülei ismertették meg egymással a népek nemzetek karácsonyi szokásait, ezzel elősegítve a másság elfogadását, a különbözőségben rejlő szépség egységgé formálásának lehetőségét.

Az esélyegyenlőség szellemében integrációs nyelvi napot szervez intézményünk, ahol szintén a különböző származású szülők segítenek a multikulturalitás jegyében az elfogadás, befogadás, elfogadtatás, eléréséhez a saját különbözőségünk értékeinek megőrzésében.

A pályázatuk keretében történő valamennyi utazásra a konzorciumi partnereinket is meghívjuk, ezzel is az együvé tartozást, a közös élményszerzést biztosítva a város iskolásaiban, megteremtve az esélyegyenlőséget. A programokat úgy választottuk ki, hogy olyan élményben legyen a gyerekeknek része, amihez máskülönben nem juthatnának hozzá, például, március 14. Bánk bán előadás.

A szociális érzékenységet nagyon fontosnak tartjuk, így a pályázat keretében mûködő Mini-színpad december 22-én a hajléktalanok Szeretet ebédje alkalmából Dickens: Karácsonyi ének címû darabját adták elő. Nagyon megható pillanat volt, amikor a hajléktalan emberek átadták az általuk készített ajándékaikat a gyerekeknek. Az esélyegyenlőség gondolatát igazán átérezhették, hiszen nem csak karácsonykor lehet szeretetet adni, kapni. Ez az alkalom jó volt arra, hogy a gyerekek átélhessék, hogy az akaraton múlik, hogy odafigyelünk másokra, és a sokszor vesztettnek hitt élethelyzetekben is lehet, és kell emberi tartással, méltósággal viselkedni. A kapcsolatot ápoljuk.