Facebook

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola a következő munkakörök betöltésére hirdet pályázatot:

3 fő tanító

1 fő könyvtáros tanár

1 fő informatika-bármely szakos tanár

1 fő angol-bármely szakos tanár

1 fő matematika-bármely szakos tanár

1 fő testnevelés-bármely szakos tanár

munkakörök betöltése.

Pályázati feltételek:

Főiskola, szakirányú végzettség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

•motivációs levél

•szakmai önéletrajz 

•az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata 

•3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány a büntetlen előélet igazolására, valamint annak igazolására, hogy a pályázó nem áll olyan foglalkozástól eltiltás hatálya alatt, amely a közalkalmazotti jogviszony létesítését nem teszi lehetővé.

A munkakör legkorábban 2020. 09. 01. napjától tölthető be. 

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. 07. 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Dr. Magyar Andrea intézményvezető-helyettes nyújt, a 30/290-8780-as telefonszámon. A pályázatok benyújtásának módja:  Postai úton, a  6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2. címre, illetve elektronikusan lisztiskola@lisztferenc.hu email címre.

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000