Facebook

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

Szeretettel köszöntjük a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája honlapján!

Imázsfilm: A mi iskolánk - gyermekeink gondolataival
Tanévnyitó hírek

Tisztelt Szülők!

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 2020. szeptember 1-től átvette az intézmény fenntartását. Az intézmény új neve: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája. Az egyházi fenntartásba vétellel lehetőséget kapott iskolánk arra, hogy a keresztény értékeket közvetítse tanulóink számára, kiegészítve ezzel a zenei művészeti nevelést. 

Céljainkat és feladatainkat három dimenzió mentén jellemezhetjük:

Általános iskolaként fő feladatunk, hogy tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítsük a középfokú iskolai továbbtanulásra, elősegítsük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésüket készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik és műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése által.

Egyházi intézményként célunk, hogy a keresztény értékekre építve művelt, szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes, közösségi emberré váljanak a tanulók.

Művészeti iskolaként pedagógiai célunk olyan művészeti nevelés megvalósítása, amely mélyen a diákok lelkébe beivódik, átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészeti képzéssel fő célunk megismerteti a múlt értékeit, amely segít azok tovább élésében, a hagyománytisztelet kialakításában. 

A három dimenzió összefonódik, egymást segíti, és az intézményi tevékenységek ezek mentén valósulnak meg. 

Mindhárom dimenziót áthatják a következő törekvéseink:

Törekszünk rá, hogy iskolánkat a béke és nyugalom jellemezze.

Fontosnak tartjuk a gyerekekkel történő egyéni munkát, a személyükre irányuló egyedi figyelmet. Segítjük azokat, akik a felzárkóztatás lépésénél tartanak, s tehetséggondozással és versenyek való indítással bátorítjuk a kiemelkedőbb képességűeket. Az alsóból a felsőbe való átmenetet, illetve a felsősök önálló tanulását plusz módszertani és önismereti óra választásának lehetőségével támogatjuk. 

A lelki béke kialakulását és megőrzését segíti a hitéleti nevelés, s a nővérek jelenléte által adódó lelkigondozás. Szeretnénk, ha öröm és közösségi érzés hatná át hétköznapjainkat és ünnepeinket. Ezeknek megtapasztalásában a közöségépítő alkalmak, a zene közös élménye és a hitélet alkalmai adnak majd keretet.

Köszönöm a szülőknek, hogy a mi iskolánkat választották és kívánom minden tanulónknak, hogy a 2020/2021-es tanév tanulmányi sikerekben, programokban, közös élményekben gazdag legyen, és ezek megvalósításához sok erőt és kitartást kívánok!

Dr. Magyar Andrea

igazgató

Tanévnyitó programok

A következő tanévnyitó programokkal várjuk tanulóinkat:

2020. augusztus 31. 9.00-10.00 Suliváró délelőtt az első és ötödik évfolyamos tanulók számára

2020. szeptember 1. 8.00 óra Tanévnyitó ünnepség

2020. szeptember 1. Első tanítási nap, tankönyvek kiosztása

2020. szeptember 1. 17.00 óra Szülői értekezlet az első évfolyamos tanulók szülei számára

Étkezési díjak túlfizetésének visszautalása

Tisztelt Szülők!

2020.szeptember 1-től a fenntartóváltás miatt az étkezési díjak befizetése változni fog, nem a Pogármesteri Hivatal számlájára kell utalniuk. Az eddig keletkezett túlfizetéseket a mellékelt nyilatkozatot kitöltve tudják visszaigényelni. 

Amennyiben a befizetés készpénzben történt, akkor a kitöltött és beszkennelt nyomtatványt az ugyfelszolgalat@hmszzrt.hu címre,

amennyiben a befizetés átutalással történt, akkor a kitöltött és beszkennelt nyomtatványt a kapocsi.vivien@hodmezovasarhely.hu címre szíveskedjenek elküldeni.

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

Nyári ügyelet

Tisztelt Szülők!

Tájékoztatom Önöket, hogy intézményünkben a nyár folyamán szerdai napokon tartunk ügyeletet 9.00-13.00 óra között. Szép nyarat kívánunk mindenkinek!

Tisztelettel 

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

A legsirályabb pedagógus díj

Mint minden évben, az idén is lehetőség nyílt a LEGSIRÁLYABB PEDAGÓGUSOK elismerésére Bosnyák Viktória, „A sirály a király?” szerzője és a Móra Kiadó révén. Az okleveleket a pedagógusok évente az Ünnepi Könyvhéten, júniusban kapják meg a Móra Kiadótól és Bosnyák Viktória írótól. A járvány miatt nyilvános átadás helyett a Facebookon történt a névsor felolvasása.

„Ez egy különös év. Különös új szokásokkal. Mi mégis különösen örülünk, hiszen a különleges tanrend mellett is, különlegesen sok nevezés érkezett a Sirály Pedagógus-díjra. ❤Örömmel és meghatottsággal olvastuk, nézegettük meg a pályaműveket, melyeket Bosnyák Viktória, a legsirályabb író is áttekintett, és most ünnepélyesen kihirdeti a legsirályabb pedagógusok névsorát!”

Móra Kiadó

A szülők ajánlása alapján iskolánkból Póthné Nagy Tünde kapta meg a díjat. Gratulálunk, és további jó munkát kívánunk!

Kérdőív a digitális oktatásról

Tisztelt Szülők! 

A digitális munkarend 2020. június 16-án véget ért. Nagyon köszönjük a tamogatást és a sok segítséget, amelyet az utóbbi hónapokban oktató-nevelőmunkánk megsegítésére nyújtottak.

Kedves Tanulóink!

Köszönjük nektek, hogy együttműködtetek a tanárokkal, tanítókkal, és minden igyekezetetekkel azon voltatok, hogy minél jobb eredményeket érjetek el. Büszkék vagyunk rátok, hogy ennyire helyt álltatok ebben a mindenki számára új és nehéz helyzetben. Kérjük, hogy töltsétek ki az alábbi kérdőívet, mivel nagyon kíváncsiak vagyunk a digitális oktatással kapcsolatos véleményetekre, a tapasztalataitokra:

DIGITÁLIS KÉRDŐÍV

 Nagyon kellemes és szép nyarat kívánunk mindenkinek!

 

Szülői értekezlet leendő első osztályosoknak

Tisztelt Szülők!

Szeretettel várjuk Önöket a 2020. június 25-én 17.00 órai kezdettel tartandó szülői értekezletünkre. Megjelenésükre feltétlenül számítunk.

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

Ballagás 2020

2020. június 12-én 17 órakor tartottuk ballagási ünnepségünket az iskola udvarán, a ballagó diákok és szüleik körében. Az ünnepi beszédet követően Marianna nővér búcsúzott el a tanulóktól, majd a 8. évfolyamos tanulók búcsúbeszéde következett. A ballagási ünnepség részeként kaphatták meg a kitüntetéseket a legkiválóbb tanulóink:

Bálint Lili kiemelt könyvjutalomban részesült

Lőkös Bálint Ferenc és Varga Gergő Liszt plakett elismerésben részesült

Terhes Balázs az Alapítvány díját kapta meg.

Gratulálunk!

Kedves ballagó tanítványaink!

Bízunk abban, hogy az itt töltött évek segítettek nektek abban, hogy felkészüljetek az előttetek álló útra, azt a tudást, azokat az értékeket, amelyeket itt szereztetek, egész életetekben tudjátok majd használni. Sok-sok szerencsét és nagyon sok örömöt kívánunk nektek az előttetek álló nagybetűs életben! Kívánjuk, hogy találjátok meg számításaitokat, teljesüljenek vágyaitok, nagyon boldogok és főleg egészségesek legyetek. Tudjatok élni a változások adta lehetőségekkel, használjátok fel azt a tudást, amelyet a Lisztiskola adott nektek, kamatoztassátok azokat a tapasztalatokat, amelyeket itt, az iskolai évek alatt szereztetek. Bízzatok magatokban, higgyetek abban, hogy eléritek céljaitokat, és ami a legfontosabb: legyetek nagyon boldogok!

Tanáraitok

Pályaorientációs tábor a Kalmárban

A HSZC Kalmár Zsigmond Szakgimnáziuma és Szakközépiskolája pályorientációs nyári tábort szervez  június 22-26 között a 6-8. évfolyamos tanulók számára.

Diákönkormányzati napok

Kedves Tanulóink!

Szeretettel várunk benneteket az iskola árnyas fái alatt egy közös találkozóra, beszélgetésre és játékra a következő időpontokban:

2020. 06.10. Felső tagozat

10.00 óra 5. évfolyam

11.00 óra 6. évfolyam

13.00 óra 7. évfolyam

14.00 óra 8. évfolyam

2020.06.15. Alsó tagozat

10.00 óra 4. évfolyam

11.00 óra 3. évfolyam

13.00 óra 2. évfolyam

14.00 óra 1. évfolyam

Várunk Benneteket szeretettel!

Oldalak

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000