Facebook

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

Szeretettel köszöntjük a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája honlapján!

Imázsfilm: A mi iskolánk - gyermekeink gondolataival

Honlapunk hamarosan megújul!
Zenei világnap

A hagyományoknak megfelelően iskolánkban az idén is megünnepeltük a zenei világnapot. A tanulók osztálykeretben készültek a rendhagyó énekórákra, amelyeken hangszerszólókat mutattak be egymásnak, a zenével kapcsolatos rajzokat készítettek, és a Szent István templomban közös énekléssel zárták a megemlékezést.

A népmese napja

Alsó tagozatos diákjaink népmese feldogozással készültek a népmese napjának a megünneplésére.  A 2.a diákjai Mucsiné Szabó Ágnes tanítónk vezetésével a Só című népmesét mutatták be.

Szent Margit pályázat

Intézményünk Szent Margit halálának 750. évfordulója alkalmából rajzpályázatot és Szent Margit életéről szóló online hittanversenyt hirdetünk általános iskolás korú diákok részére. A tanulók két korcsoportban (3-5. és 6-8. évfolyam) jelentkezhetnek. 

A rajzpályázatra a jelentkezés az elkészült alkotások és a hozzájáruló nyilatkozat leadásával történik.

A hittanversenyre való jelentkezés és felkészüléshez az anyagok elérése (amely a rajzversenyre való felkészülés forrása is) az intézmény moodle oldalán (https://moodle.lisztferenc.hu) a regisztrációt követően a Szent Margit vetélkedőre való feliratkozással lehetséges. A részletes kiírás a mellékletben található.

A versenyeredmények kihirdetését 2020. október 22-én 14.00 órakor tartjuk a Szent István Templomban.

Minden kedves jelentkezőnknek sikeres felkészülést és eredményes versenyzést kívánunk!

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea, igazgató

Étkezési díjak befizetése

Tisztelt Szülők! 

A 2020. szeptember havi étkezési térítési díjak kifizetésére kizárólag átutalással van lehetőség.

Az átutaláshoz szükséges adatok a következők:

Intézmény neve: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája

Bank neve: OTP Bank Nyrt.

Bankszámla száma: 11735067-23557840

Megjegyzésben kérjük megadni a tanuló nevét, osztályát.

Fizetés határideje: 2020. szeptember 20. 


Szeptember havi térítési díjak:

3x-i 100%        16.280,- forint

3x-i 50%          8.140,- forint

1x-i 100%        9.460,- forint

1x-i 50 %         4.730,- forint

 

Diétás 3x-i 100%         16.720,- forint

Diétás 3x-i 50%           8.360,- forint

Diétás 1x-i 100%         9.680,- forint

Diátás 1x-i 50 %          4.840,- forint


 Kérjük a fentieknek megfelelően a határidőn belüli fizetésről gondoskodni szíveskedjenek! 

Átutalással való fizetésre csak szeptember hónapban van lehetőség, októbertől kizárólag csoportos beszedést lesz módunkban elfogadni! Ennek részleteiről a későbbiekben tudjuk értesíteni a szülőket.

Hódmezővásárhely, 2020. 09. 11. 

Tisztelettel

 

Dr. Magyar Andrea

igazgató

Néptánc

Iskolánkban továbbra is a Péczely Attila Alapfokú Művészeti Iskola tartja a néptánfoglalkozásokat.

Továbbtanulásra felkészítés

Tisztelt Szülők!

Gimnáziumba készülő 7. és 8. osztályosok számára matematika és magyar felvételi felkészítés indul  heti rendszerességgel. Közülük a matematika, fizika, kémia szakokra készülőket a városi és megyei tantárgyi versenyekre is felkészítjük, ezzel is növelve esélyeiket a gimnáziumi felvételin. A jól teljesítő, természettudományos szakokra készülők matematika, fizika és kémia tantárgyakból, külön felkészítés után, a városi és a megyei versenyeken megmérettethetik magukat, így növelve esélyeiket a szóbeli felvételiken.

A felkészítők a 8. évfolyamos tanulóknak szerdánként 14.00-16.00 között, a 7. évfolyamos tanulóknak péntekenként 14.00-15.00 óra között lesznek a szeptember 14-i héttől kezdődően.

Kérjük, hogy jelentkezési szándékukat az osztályfőnököknél jelezzék!

 

 

 

Intézménylátogatási rend

Tisztelt Szülők!

Az Emberi Erőforrások Minisztériuma által kiadott Intézkedési Terv alapján iskolánkban a következő eljárásrend betartását kérjük: 

Iskolánkban csak a tanulói jogviszonnyal rendelkező kiskorú gyermekek tartózkodhatnak. A szülők csak előzetes megbeszélés alapján, a megbeszélt időpontban tartózkodhatnak az iskola épületében. Kézfertőtlenítés az épületbe való belépéskor mindenki számára kötelező, látogatóknak a maszkviselés is kötelező. 

A szülők gyermekeiket az iskola bejárati kapujáig, illetve a portáig kísérhetik, s a foglalkozások után itt fogadhatják őket az erről írásban tett megállapodás alapján a következő rend szerint:

7.00-7.30 között csak a hátsó kapun keresztül az ügyeletet igénylőknek (8-as terem).

7.30-8.00 első és hátsó kapun keresztül a tanulók jöhetnek be.

8.00 órától csak az első kapun csengetéssel jelezve lehet bejönni.

Órák után csak a hátsó kapun távozhatnak a tanulók az erről írásban tett kérelem alapján a szaktanár felügyeletével a következő rendben:

13.00 órakor

14.00 órakor

15.45 órakor

16.00 órakor

16.15 órakor

16.30 órakor 

17.00 órakor a délutáni ügyeletet igénylők távozhatnak. Amennyiben a nyilatkozatban megjelölt időpontban nem ért ide a szülő a gyermekért, akkor csak a következő időpontban van módunk a tanulót a kapuhoz kísérni.

A nem iskolában étkező tanulókat az utolsó órát tartó szaktanár engedi ki az órák után a hátsó kapun.

Mindannyiunk érdekében kérjük együttműködésüket és megértésüket!

A nem iskolában étkező tanulókat az utolsó órát tartó szaktanár engedi ki az órák után a hátsó kapun. A zeneórára járó tanulók a szokott rendben távozhatnak a zeneórákra.

Mindannyiunk érdekében kérjük együttműködésüket és megértésüket!

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea 

igazgató

Étkeztetési rend

Tisztelt Szülők!

Az intézményben a tanulók ebédeltetését továbbra is a HMSZ NZrt biztosítja.

Az étkezési rendet az előírt szabályok figyelembevételével határozzuk meg:

A csoportok keveredését megelőzendő az ebédeltetés rendjét több turnusban biztosítjuk, a 4., 5. és 6. órákat követően. Étkezés előtt és után kiemelt figyelmet fordítunk a gyermekek alapos szappanos kézmosására és kézfertőtlenítésére. A tízórai és uzsonna higiénikus tárolása érdekében, kérjük minden tanuló hozzon magával uzsonnásdobozt!

Az étkezést az iskolában rendelhetik meg a szülők, és a térítési díjak befizetésére kizárólag csoportos beszedési megbízás formájában van lehetőség. A megbízást a banknál vagy a banki internetes felületen lehet intézni. Az iskolai és a tanulói azonosítókat a tanulók üzenőfüzetében küldjük el szeptember közepéig. 

2020. szeptember 1-től az étkezési díjaink a következők:

-háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 740,- Ft, diétás étkezés: 760,- Ft

-egyszeri étkezés (ebéd) 430,- Ft diétás étkezés: 440,- Ft

Ebédlemondás a következő napra vonatkozóan minden nap 8.30-ig lehetséges. Amennyiben a tanuló beteg lesz, a szülő köteles a tanuló ebédjét lemondani, elvitelre nincs lehetőség csak azon a napon, amelyen a tanuló beteg lett. 

Ebédrendelés és lemondás a következő telefonszámon lehetséges: +36/20/5178336 Csongrádi Katalinnál.

A telefonszám munkanapokon 8.00-17.00 óra között hívható. 

Mindannyiunk érdekében kérjük együttműködésüket és megértésüket!

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

igazgató

A Domonkos pedagógia

A domonkos pedagógia forrásai és alappillérei 

Keresztény emberkép

A nevelésről, a hitről és az erkölcsről való gondolkodásunkat meghatározza az az emberkép, amely a Katolikus Egyház sajátja, és amelyet Aquinói Szent Tamás (1225-1274), a domonkos rend legnagyobb teológusa koherens módon kidolgozott.  Az embert, aki test és lélek egysége, Isten a vele való örök boldogságra teremtette és hívta meg. Értelmet adott neki, hogy megismerje az igazságot, és akaratot, hogy az igazként felismert jót tudja választani és megvalósítani, és ezáltal szabad és boldog lehessen. Az ember érzelmi élete ezt harmonikusan tudja segíteni. Ezért a keresztény erkölcs középpontjában a boldogság áll, és az, hogy a keresztény ember hogyan jut el oda: akkor, ha szabadon képes tenni a jót, vagyis, ha erényes ember. Isten az ember javát akarja, így az Ő törvénye és parancsai alapvetően harmóniában vannak az ember vágyaival. Isten parancsa nem kívülről fenyeget – hanem Isten tesz igazán szabaddá és képessé arra, hogy az ő törvényei szerint éljünk.

Az erényeken, szabadságon, boldogságon alapuló emberképből következik, hogy nem a bűnök és a kötelezettségek vannak a lelki és vallási élet középpontjában, hanem a jól cselekvésnek megtanulása, vagyis az erényekre való nevelés, amelynek része az érzelmi nevelés is. Ennek a következménye Isten parancsainak megtartása. Szeretnénk az önnevelés igényét saját magunkban és a ránk bízottakban felkelteni és fenntartani. Át szeretnénk adni, hogy „jónak lenni jó”. Természetesen tudatában vagyunk annak is, hogy a boldogság, amelyre Isten hívja az embert, saját erőből nem érhető el. Minden jóra törekvésünket Isten segítsége előzi meg. 

Stúdium

A domonkos rend jelmondata – Veritas, Igazság. Ez az igazság sokféleképpen kifejeződhet, mégis egy, hiszen forrása Istenben, az Első Igazságban van, aki a végpontja értelmi keresésünknek. Ezt az Igazságot akarjuk szemlélni, hozzá akarjuk igazítani az életünket, és szeretnénk megismertetni a ránkbízottakkal. Jelmondatunk: „A szüntelenül szemlélt igazságot továbbadni!” Szeretnénk, hogy a ránk bízottak is az igazság, az Örömhír hirdetői legyenek. Ehhez segítséget nyújthat a nyilvános beszéd és az érthető írásbeli kifejezés tanítása.

Az Igazság megismeréséhez és szemléléshez elengedhetetlen a stúdium, Isten szavának, az Ő igazságának állandó tanulmányozása. Szeretnénk saját magunkat állandóan továbbképezni személyes és szakmai szinten egyaránt. Tudatában vagyunk annak, hogy sosem vagyunk „készen”, szeretnénk haladni, fejlődni. A keresztény emberkép és a katolikus hagyomány tükröződik mindannak megközelítésében, amit tanítunk.

A domonkos emberképből következik, hogy fontos nekünk a ránkbízottak értelmének művelése. Szeretnénk őket megtanítani arra, hogy kérdezzenek (ahogyan Aquinói Szent Tamás), merjék értelmüket használni, gondolkodjanak (logikusan), legyen kritikai érzékük, keressék az igazságot. Olyan gyerekeket szeretnénk nevelni, akik nyitottak az Isten valóságára és használják az értelmüket; képesek érvelni, de ugyanakkor tudnak a másikat meghallgatni, ráfigyelni. Legyen véleményük, és tudják ezt a másikat tisztelve elmondani. Az értelmi nevelés egyik pontja, hogy szeretnénk szellemi igényességre nevelni, ennek eszköze a könyvek, az olvasás megszerettetése, mint ami az önismeretben, önnevelésben való fejlődés egyik fontos összetevője.

Az érzelmi nevelés és közösségfejlesztés a teljes ember formálásának része. Szeretnénk, ha tanítványaink a szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes személyekként fejlődnének az iskolás éveik alatt. A szépségre való nyitottság alakítását jól meglapozza a művészeti nevelés, amelyben a tehetség és kreativitás kibontakoztatása teret kap.

Az örömteli közösségi élet nagyon fontos a domonkos nevelésben: nővérekként is közösségben élünk és dolgozunk. Testvéri egységünk elsősorban a nővérek között válik láthatóvá, de kiterjed azokra is, akikkel együtt dolgozunk, és a diákjainkra és azok családjaira is, akiket szolgálunk. Az iskola számos lehetőséget kínál fel olyan közösségek építésére, ahol a gyerekek kifejleszthetik egyediségüket, de megtanulják, hogyan legyenek mások javára.

A hit átadásában is szeretnénk, ha az a teljes embernek szólna. Fontos nekünk a katolikus hit integritása, ezért a hitoktatásban ennek figyelmet szentelünk, szeretnénk, ha hitoktatásunk tartalmi, teológiai szempontból is igényes legyen. Szeretnénk diákjainkat reális önismeretre, a saját magukról szóló igazságra nevelni, s megismertetni őket a katolikus hit és domonkos lelkiség szépségével és gazdagságával, amit az egyházi énekek és szokások különösen is közvetíteni tudnak. Ide jöhetne néhány sor arról, hogy a liturgikus ill. egyházi ének és zene közvetíti a hit tartalmait, ill. hogy miért fontos. 

Történelmünk, szentjeink

A domonkos rend 800 éves történelme és Kongregációnk történelme kimeríthetetlen kincsestár. Szeretnénk, ha ennek a gazdagságnak a fenntartásunkban működő iskolák is részesei lennének. Ezt az identitást kívánja közvetíteni a látható szerzetesi közösség, akik szerzetes tanárként vannak jelen. Fontos számunkra, hogy ez a szerzetesi identitás is érzékelhető legyen. A nővérek szerzetesek, akik nem csak tanítanak, hanem imádkoznak, és a rájuk bízottakat is imában hordozzák. 

Rövid rendtörténet

A Domonkos Rendet, a Prédikátorok Rendjét (OP) Guzman Szent Domokos (1170-1221) Domingo de Guzman) alapította a XIII. sz-ban. Kevésbé ismert szent, bár a kor egyik legnagyobb hatású prédikátora volt. Életműve a Prédikátorok Rendje által maradt fenn az a gazdag örökség, amit az Úristen rajta keresztül adott Egyházának. Életünket a Domonkos Rend négy alappillére (prédikálás, imádság, stúdium, közösség) határozza meg, melyhez Szent Margitot követve Kongregációnk ötödik pillérként azengesztelést is éli. A Rendnek négy ága van: atyák, szemlélődő nővérek (apácák), apostolkodó nővérek (mint a magyarországi domonkos nővérek), világi testvérek.

Az Árpád-házi Szent Margitról Nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációját 1868-ban alapították Kőszegen. Jelenleg 4 helyen van közösségünk: Kőszegen, Szombathelyen, Budakeszin és Hódmezővásárhelyen. Saját fenntartású intézménye a Kongregációnak 2005-ig csak Kőszegen volt. Hódmezővásárhelyre, ahol a feloszlatás előtt is jelen voltak a nővérek, 2005-ben tudtak ismét visszajönni. A visszatelepedéskor átvették a Mária Valéria Keresztény Óvodát, s a 2020/21-es tanévtől a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának fenntartását.

 

A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájának intézményi célkitűzésének irányvonalai a 2020/21-es tanévre 

Iskolánk fő célkitűzési három dimenzió mentén vázolhatók fel.

1. Általános iskolaként fő feladatunk, hogy tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítsük a középfokú iskolai továbbtanulásra, elősegítsük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésüket készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik és műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése által.

2. Egyházi intézményként célunk, hogy a keresztény értékekre építve művelt, szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes, közösségi emberré váljanak a tanulók.

3. Művészeti iskolaként pedagógiai célunk olyan művészeti nevelés megvalósítása, amely mélyen a diákok lelkébe ívódik, átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészeti képzéssel fő célunk megismerteti a múlt értékeit, amely segít azok tovább élésében, a hagyománytisztelet kialakításában. Olyan pedagógiai gyakorlat megvalósítására törekszünk továbbá, ahol a művészetek kultúraközvetítő, továbbá kreativitást, problémamegoldást, önismeretet és társas kultúrát fejlesztő szerepét komplex módon tudjuk fejleszteni.

 

E három dimenzió mentén tűzzük ki feladatainkat és az intézményi tevékenységek is ezek köré csoportosulnak. A három dimenzió egymást áthatja, segíti, s iskolánkat jellemző célkitűzéseinket meghatározza.

Törekszünk rá, hogy iskolánkat a béke és nyugalom jellemezze.

-  Ennek elérése érdekében  erősítjük a  fegyelemet, ami a kiegyensúlyozott munkához ad alapot. - Fontosnak tartjuk a gyerekekkel történő egyéni munkát, a személyükre irányuló egyedi figyelmet. Segítjük azokat, akik a felzárkóztatás lépésénél tartanak, s tehetséggondozással és versenyek való indítással bátorítjuk a kiemelkedőbb képességűeket. Az alsóból a felsőbe való átmenetet, illetve a felsősök önálló tanulását plusz módszertani és önismereti óra választásának lehetőségével támogatjuk. Angol nyelvi lektor és reál tantárgyi versenyekre felkészítő tanár plusz lehetőséget jelent a fejlesztésben.  

- A lelki béke kialakulását és megőrzését segíti a hitéleti nevelés, s a nővérek jelenléte által adódó lelkigondozás.

Fontosnak tartjuk a gyerekek kreatívitásának kibontakozását.

- A hagyományos programjaink mellett a művészeti nevelés erősítésére a keresztény kultúrkincs megismertetése által most nagyobb lehetőségünk nyílik.  

Szeretnénk, ha öröm és közösségi érzés hatná át hétköznapjainkat és ünnepeinket. Ezeknek megtapasztalásában a közöségépítő alkalmak (osztályközösségi és iskolai szinten), a zene közös élménye és a hitélet alkalmai adnak keretet. 

Hódmezővásárhely, 2020. szeptember 1.

 

Ebédrendelés

Tisztelt Szülők!

2020. szeptember 1-től az ebéd megrendelése és lemondása a következőképpen változik:

Az étkezést az iskolában rendelhetik meg a szülők, és a térítési díjak befizetésére kizárólag csoportos beszedési megbízás formájában van lehetőség. Ebédlemondás a következő napra vonatkozóan minden nap 8.30-ig lehetséges. Amennyiben a tanuló beteg lesz, a szülő köteles a tanuló ebédjét lemondani, elvitelre nincs lehetőség csak azon a napon, amelyen a tanuló beteg lett. 

A megbízást a bankban vagy a banki internetes felületen lehet intézni. Az iskolai és a tanulói azonosítókat szeptember első napjaiban közöljük és részletes információt küldünk a szülők részére. 

Ebédrendelés és lemondás a következő telefonszámon lehetséges: +36/20/5178336

2020. szeptember 1-től az étkezési díjaink a következők:

-háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 740,- Ft, diétás étkezés: 760,- Ft

-egyszeri étkezés (ebéd) 430,- Ft diétás étkezés: 440,- Ft

Oldalak

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000