Facebook

Hírlevél

Feliratkozás hírlevélre

Mozanapló

 

E-learning

Levelezés

Bejelentkezés

Szavazás

Szoktál zenét hallgatni?
Minden nap.
86%
Hetente.
3%
Néha-néha.
3%
Soha.
8%
Összes szavazat: 1060

Határtalanul!

     

 „Megvalósult Magyarország Kormányának támogatásával” 

HiperSuli

Szeretettel köszöntjük a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája honlapján!

Imázsfilm: A mi iskolánk - gyermekeink gondolataival

Honlapunk hamarosan megújul!
Beiratkozás második szakasza

Tisztelt Szülők!

A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

•olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola;

•a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába  kívánják beíratni. 

Kérjük a szülőket, hogy az alábbiak szerint erősítsék meg felvételi kérelmüket:

1. A gyermek állandó lakcíme szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét. 

Ez esetben elegendő a felvétel megerősítése az intézmény felé. A KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén a gyermek csillaggal jelölt, kötelező alapadatainak megadása után megjelenik az iskola, amely szerint körzetes a gyermek, amelyre való kattintással a szülő elküldi az iskola felé jelzését a megerősítésről. A megerősítés történhet e-mail formájában is a lisztiskola@lisztferenc.hu e-mail címen, ebben az esetben a beiratkozáshoz kötelező adatokat is meg kell adnia a gyermekéről. Amennyiben szeretné, lehetősége van arra is, hogy a felületen online megtegye a nyilatkozatait, vagy a dokumentumok másolatát csatolja. A megerősítést követően az általános iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermek jelentkezését.

2. A gyermek tartózkodási helye szerinti körzetes iskolába kívánja beíratni gyermekét. 

Ez esetben a szülőnek kell jelezni az iskola felé gyermekének beiratkozási kérelmét, amely hatására az iskola a „Felvett” státuszba helyezi a gyermeket, és értesíti az állandó lakhely szerinti körzetes iskolát a gyermek felvételéről. A beiratkozási kérelemhez a tartózkodási hely szerinti körzetes iskolába történő felvétel esetében a KRÉTA rendszer e-Ügyintézés felületén elegendő a Lakcím adatainál megjelölni a nyilatkozati szándékot, és az ott megjelenő mezőkben a tartózkodási hely adatait megadni. A dokumentum eredeti, aláírt példányát a 2020/2021. tanév első tanítási napján kell leadni az iskolában.

                                                                                                              Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

Általános iskolai beiratkozás

Tisztelt Szülő/Törvényes képviselő!

Tekintettel a veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 40/2020. (III. 11.) Korm. rendeletre, az általános iskolai beiratkozás folyamata a 2020/2021. tanítási évre vonatkozóan az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata alapján történik. Jelen tájékoztató levelünk a 2020/2021. tanévre történő általános iskolai beiratkozással kapcsolatos fontos szülői feladatokat tartalmazza. Kérjük, figyelmesen olvassa el! 

Felhívjuk figyelmét, hogy amennyiben gyermekét a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretné beíratni, akkor az intézmény felé csak a szándék megerősítése szükséges, ebben az esetben a beiratkozás automatikusan megtörténik. Amennyiben másik intézményt választanak, akkor kell benyújtani jelentkezési kérelmet a kiválasztott iskolába. 

A veszélyhelyzetre való tekintettel kérjük, hogy gyermeke általános iskolai beíratását lehetőség szerint online módon intézze a KRÉTA rendszer e-Ügyintézési felületén keresztül, amelyet a következő elérhetőségen talál meg:

https://eugyintezes.e-kreta.hu/kezdolap

Útmutató innen érhető el

A beiratkozás két szakaszban történik:

1) A beiratkozás első szakaszában 2020. április 6. 0:00 óra és 2020. április 24. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők adhatják le beiratkozási kérelmeiket, akik nem állami fenntartású általános iskolába, vagy állami fenntartású, de körzettel nem rendelkező általános iskolába kívánják gyermeküket beíratni. 

A körzetes iskolák listáját a https://kir.hu/KIR2_KORZET_3h/Pub/Index  oldalon találhatja meg.

Iskolánk körzetét itt találhatják meg: https://kir.hu/KIR2_KORZET_3H/Pub/JelReszletes/13495

2) A beiratkozás második szakaszában 2020. április 28. 0:00 óra és 2020. május 15. 24:00 óra között azok a szülők/törvényes képviselők végezhetik el a beiratkozással kapcsolatos ügyintézésüket, akik gyermeküket:

•olyan körzettel rendelkező általános iskolába kívánják beíratni, amely azonban nem a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskola .

•a gyermek lakóhelye/életvitelszerű tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába  kívánják beíratni. 

Minden olyan tanuló 2020. április 28-án automatikusan felvételre kerül a lakóhelye, tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába, aki nem nyert felvételt az első szakaszban, illetve nem adta be a jelentkezését más általános iskolába. Ebben a szakaszban szükséges megerősíteni azon gyermekek jelentkezését, akiket a szülők/törvényes képviselők a lakóhely szerinti körzetes általános iskolába szeretnének beíratni. Tájékoztatásul jelezzük, hogy a gyermek automatikus felvétele a lakóhelye alapján körzetes általános iskolában létesül [az emberi erőforrások minisztere 7/2020. (III. 25.) EMMI határozata 2. d) pontja szerint]. Amennyiben Ön a lakóhelyétől eltérő tartózkodási helye szerinti körzetes általános iskolába kívánja beíratni a gyermekét, kérem, hogy vegye fel a kapcsolatot az érintett általános iskolával.

A beiratkozáshoz kapcsolódóan az alábbi dokumentumokra van szükség, melyeknek bemutatása a jelenlegi helyzetre tekintettel elegendő, ha csak a 2020/2021-es tanév első napján történik meg:

•A gyermek személyazonosságát igazoló hatósági igazolvány 

•A gyermek nevére kiállított TAJ kártya 

•A gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány 

•Nyilatkozat az életvitelszerű ott lakásról

•Nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozóan


Az online felületen a gyermekek körzetes iskolába való beíratási szándékának megerősítése úgy történik, hogy a gyermek azonosításához szükséges adatok megadása után megjelölik az intézményt. Online jelentkezés esetén a felületre fel lehet tölteni a dokumentumok másolatát, személyes megjelenés esetén pedig kérjük bemutatni, illetve átadni az intézményi ügyintézőnek. A 7/2020. (III. 25.) EMMI határozat alapján az online beiratkozás esetén az eredeti iratok bemutatására a 2020/2021. tanév első napján kerül sor.

Az életvitelszerű ott lakásra és a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására vonatkozó nyilatkozatokat elektronikus beiratkozás esetén a KRÉTA e-Ügyintézés felületén - az adatok megadását követően - az „Előnézet” ikonra kattintva tudja letölteni és aláírást követően fel tudja tölteni a rendszerbe. Személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a formanyomtatványokat az intézmény biztosítja.

Felhívjuk a figyelmet, hogy iskolánk esetében az első szakaszban van lehetőség az emelt szintű ének-zenei képzést nyújtó városi beiratkozás folyamatának ügyintézésére, a második szakaszban a körzeti beiratkozásra. 

Amennyiben az elektronikus úton történő beiratkozás az Ön számára nem megoldható, a köznevelési intézmények lehetőséget biztosítanak a személyes ügyintézésre is. Tájékoztatjuk, hogy személyes megjelenéssel történő beiratkozás esetén a járványügyi helyzettel összefüggésben bevezetett fokozott óvintézkedésekkel kell számolni. Iskolánkban a jelentkezések személyes benyújtására – előzetes időpontegyeztetést követően – naponta 8-16 óráig van lehetőség.

Felhívjuk figyelmét, hogy a két szakaszban történő beiratkozás során a második szakaszban csak egyetlen általános iskolába kérheti gyermeke felvételét. 

Hódmezővásárhely, 2020. április 6.

 

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea 

intézményvezető-helyettes

Tavaszi szünet

Tisztelt Szülők!

Értesítjük Önöket, hogy a tavaszi szünet: 2020. április 9-14 között lesz. A tavaszi szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. április 8. (szerda), a szünet utáni első tanítási nap 2020. április 15. (szerda). Minden kedves tanulónknak és családjának kívánunk áldott, békés húsvéti ünnepeket!

Digitális oktatási híreink

Tisztelt Szülők!

Pedagógusaink az utóbbi két hétben minden erejükkel azon voltak, hogy intézményünkben a digitális munkarendre történő átállás minél zökkenőmentesebben megvalósulhasson, tanulóink számára a tananyagok kiközvetítése, a tanulók munkájának nyomon követése és értékelése megtörténjen. Ez minden pedagógusunk számára komoly pluszfeladatot jelentett. Köszönjük a szülők pozitív visszajelzéseit, segítő észrevételeit, amelyekkel folyamatosan segítenek bennünket és támogatják gyermekeiket. 

A digitális oktatás a hagyományos tanítási és tanulási módszerek átalakítását és újraértelmezését követeli meg. A digitális térben nem értelmezhető a hagyományos értelemben vett tanóra, illetve a házi feladat sem, hiszen minden otthonról történik. Az új, digitális térben megvalósítható módszerek nagyobb hangsúlyt fektetnek az önellenőrzésre, a differenciálásra, a saját tanulási utak kijelölésére. A számonkérések során is szakítanunk kell a hagyományos keretekkel, az online tesztelés leginkább a tananyag megértését és gyakorlati hasznosulását mérik. Kollégáimmal folyamatosan azon dolgozunk, hogy olyan platformokat és tanítási módszereket vezessünk be, amelyek megfelelnek ezeknek az elvárásoknak, illeszkednek a tanulók életkori sajátosságaihoz, könnyen kezelhetők és biztonságosak.

Fontosnak tartjuk, hogy a digitális munkarend is egyfajta rendszerességet hozzon tanulóink életében, amelyben meghatározott időpontokra kell a feladatokat elvégezni és meghatározott időpontokban történik a kapcsolattartás az őket tanító tanárokkal és társaikkal. A tananyagok kiközvetítése mellett az élő kommunikációra is igyekszünk hangsúlyt fektetni, ezért a hét folyamán bevezettük az online kommunikációt segítő Zoom alkalmazás használatát. Az élő tanórák időpontjait az osztályblogok Webinárium fülön érik el, és tanáraink az adott órához tartozó blogbejegyzésben is felhívják a tanulók figyelmét a következő virtuális óra időpontjára. 

Április elejétől a felső tagozatos tanulóink körében fokozatosan vezetjük be a Teams nevű tudásmenedzsment rendszert, amely integráltan tartalmaz olyan kollaboratív tereket, amelyben a diákok adott feladaton együtt dolgozhatnak, lehetőség van egyéni tanulási utak kijelölésére, az elkészített feladatok beküldésére, számonkérésre, értékelésre. A rendszerbe a tanulók Microsoft e-mail címekkel és jelszóval juthatnak be, amelyet a napokban küldünk el részükre. 

Célunk, hogy a digitális pedagógia bevezetését tanulóink pozitívan éljék meg, az online térben egyre biztonságosabban mozogjanak és egyre hatékonyabbá váljon számukra a digitális térben való tudásszerzés folyamata. Köszönjük a szülők támogatását, és továbbra is számítunk segítségükre.

                                         Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

Digitális munkarend hírek

Tisztelt Szülők!

A digitális oktatás bevezetése számunkra is nagy kihívást jelent, pedagógusaink is együtt tapasztalják ezt meg a gyakorlatban a gyerekekkel és a szülőkkel. Nagyon köszönjük, hogy szülőként segítik gyermeküket, ez hatalmas segítség számunkra is. Az első héten az volt a fő cél, hogy kiadjuk a tananyagokat, hogy a tanulók tudjanak készülni. Tudjuk, hogy a tanulók mennyire különbözőek, egyéni a munkatempójuk, volt olyan tanuló, aki könnyedén elvégezte a kiadott feladatokat, de volt olyan is, aki  technikai vagy egyéb problémája miatt nem tudta feldolgozni a kiadott anyagot. Nem elvárás a kezdeti időszakban  részünkről, hogy mindenki 100%-ra teljesítsen, annak örülünk, ha haladnak, de senkit sem szeretnénk lehagyni. Viszont a gyorsabban haladó, tapasztalatabb tanulóink számára is szeretnénk biztosítani a fejlődés lehetőségét. A digitális platformok sok lehetőséget adnak arra, hogy differenciáljunk, amelyet a következőkben minél teljesebben szeretnénk is kihasználni.

A tananyagok feldolgozásának megsegítésére online konzultációs időpontokat biztosítunk a tanulók és a szülők számára is. A konzultációk időpontja az osztályok blogján a "Webinárium" menüpontban érhetők majd el. Itt találják majd a pedagógusok e-mail címét is. 

Amennyiben nem rendelkeznek a szükséges digitális eszközökkel (számítógép, laptop, tablet vagy okostelefon), korlátozott számban tudunk tableteket tanulóink rendelkezésére bocsátani. Kérjük, hogy csak azok jelentkezzenek, akiknek valóban szükséges, hogy ne vegyék el a lehetőséget azoktól, akik valóban rászorulnak.

Kérjük, napi rendszerességgel figyeljék az osztály részére előírt feladatokat, kövessék nyomon gyermekük tanulási előmenetelét! Köszönjük együttműködésüket!

Digitális munkarend híreink

Kedves Szülők! Kedves Tanulók!

Hétfő óta tart iskolánkban az új típusú, digitális munkarend. A tananyagokat osztályblogokon tesszük közzé, amelyek nyilvánosak, regisztráció nélkül elérhetőek, és egységesek minden osztályban, ezáltal megkönnyítve a tájékozódást. Tanáraink a héten folyamatosan töltöttek fel tananyagokat minden tantárgyból, így minden tanulónk számára folyamatosan tudjuk biztosítani a haladást.  Nagyon sok, ötletes munka, kreatív házi feladat érkezett vissza. Kérjük, hogy a hétvégét használják ki a gyerekek, kapcsolódjanak ki, pihenjenek a családdal. A jövő héttől tervezzük, hogy videobeszélgetés formájában konzultációs időpontokat biztosítunk a gyerekek és a szülők számára. Addig is, ha nem sikerül pontosan elkészülni a feladatokkal, nem jelent problémát, van idő bepótolni. Ez egy új rendszer, rengeteg kihívással, rengeteg lehetőséggel, azonban fontos számunkra, hogy mindenki tudjon együtt haladni, senki se maradjon le, ezért fokozatosan fogjuk bevezetni az újabb módszereket, újabb digitális platformokat. Köszönjük a gyerekek heti munkáját, a szülők támogató segítségét.

Szép hétvégét kívánunk mindenkinek!

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes


Digitális oktatási híreink

Tisztelt Szülők! Kedves Tanulók!

Hétfőtől működik iskolánkban a digitális munkarend. Pedagógusaink nagyon lekesek, és folyamatosan készítik a tananyagokat. Sajnos nincs nagy gyakorlatunk ezen a téren, ez egy új helyzet nekünk is, Önöknek is. Kérem megértésüket, ha esetleg valamelyik tananyag késik, vagy nem teljesen tökéletes. Kérjük, hogy folyamatosan kövessék gyermekeik haladását, és visszajelzéseikkel segítsék osztályfőnökeink, szaktanáraink munkáját. Köszönjük eddigi jelzéseiket, ezek nagyon fontosak számunkra, hiszen ezekből látjuk, hogy jó úton haladunk-e, illetve, hogy hogyan menjünk tovább. Tudjuk, hogy a digitális világ hihetetlen motivációs erővel bír a fiatalok körében, azonban azzal is tisztában vagyunk, hogy a motiváció gyorsan elmúlik, amint megszokottá válik. Ezt elkerülendő, folyamatosan keressük az újabb és újabb lehetőségeket, hogy minél hatékonyabb oktatást valósíthassunk meg. Célunk, hogy digitális eszközökkel segített oktatást valósítsunk meg, ami azt jelenti, hogy nemcsak egyoldalúan közzétesszük a feladatokat, hanem folyamatosan kapcsolatban leszünk a gyerekekkel. Különböző alkalmazások segítségével igyekszünk megoldani a házi feladatok ellenőrzését, a számonkérést. Kollégáink készülnek még videókonferencia keretében videóórák megtartására is, amelyek várhatóan a jövő héttől kerülnek majd bevezetésére. Ahhoz, hogy a különböző alkalmazásokat, platformokat minden gyermek megismerje, kipróbálja, az informatikaórák anyagai adnak majd segítséget, ezért az alsós tanulók körében is bevezetjük az informatikaórákat, és az alsós blogokon is teszünk közzé informatika tananyagot.

Mindezek azért fontosak, mert azt szeretnénk, ha éreznék a gyerekek, hogy nem hagyjuk magukra őket, segítjük őket mindenben, hogy minél sikeresebben el tudják sajátítani a tananyagot. 

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

Szavazás a fenntartóváltásról

Tisztelt Szülők!

A 2019/2020-as tanév elején az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja (Domonkos Nővérek) részéről megkeresés érkezett a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központhoz arra vonatkozóan, hogy a 2020/2021-es tanévtől átvegyék a Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola fenntartását. A Nkt. 74.§ (3) bekezdése alapján akkor adható át nevelési, nevelési-oktatási intézmény vallási, világnézeti szempontból elkötelezett nevelést, oktatást folytató fenntartó számára, ha az intézménybe beíratott kiskorú gyermekek, tanulók esetén a szülők, nagykorúság elérése esetén a tanulók több mint fele azt támogatja.

Levelem melléklete a Domonkos nővérek levele, amelyben leírják a fenntartóváltással kapcsolatos elképzeléseiket, ismertetik a fenntartóváltás esetén Önöket és gyermekeiket érintő változásokat, lehetőségeket.

Ahhoz, hogy érdemi döntést tudjanak hozni, igyekszünk azonnali és hiteles tájékoztatást adni az Önök részére. Amennyiben szeretnének további információk birtokába jutni, kérjük, keressék fel a Domonkos nővérek honlapját http://domonkosnoverek.hu/, az Árpád-házi Szent Margit Óvoda, Általános Iskola, Gimnázium és Kollégium honlapját: http://www.arpadhazi.hu/, vagy forduljanak személyesen a nővérekhez az alábbi elérhetőségeken: Dóra nővér: doraop@gmail.com, Marianna nővér: mariannaop@gmail.com, illetve tájékozódjanak iskolánk honlapján: www.lisztferenc.hu.

Kérjük, szíveskedjenek a mellékelt tájékoztató levelet elolvasni, és szavazati jogosultságukkal élve hozzájárulni az érdemi döntés meghozatalához.

A mellékelt szavazólapot kitöltve szíveskedjenek a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ 6800 Hódmezővásárhely, Kossuth tér 1. címére postai úton eljuttatni.

A szavazólap mellékelt válaszborítékban postai úton történő feladása díjmentes.

 Beérkezési határidő: 2020. április 01. napján 14:00 óra.

 

Hódmezővásárhely, 2020. március 12.

 

A Hódmezővásárhelyi Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola képviseletében:

 

Tisztelettel és köszönettel:

 

                                                                                                                                     Dr. Magyar Andrea

                                                                                                                                      intézményvezető-helyettes


Ügyelet felmérése

Tisztelt Szülők!

Kérem, hogy a korábbi értesítéseknek megfelelően 2020. március 16-tól a tanulók ne jelenjenek meg intézményünkben.

Azon szülők gyermekei a számára, akiknek a munkája nélkülözhetetlen a járvánnyal kapcsolatos feladatok, valamint az egyéb közfeladatok és a közellátás biztosításához, kiscsoportos ügyeletet biztosítunk 8.00-tól 17.00-ig. Felhívom a figyelmet arra, hogy a kiscsoportos felügyelet esetében magasabb a fertőzésveszély, mintha otthon lenne a gyermek. Az igényeket (indoklással) a lisztiskola@lisztferenc.hu elektronikus levelezési címre várom 2020. március 16-a reggel 8-ig.

Tisztelettel

Dr. Magyar Andrea

intézményvezető-helyettes

Tájékoztató a közétkeztetésről

Mellékelem a  Hódmezővásárhelyi Működtető és Szolgáltató NZrt Közétkeztetési részlege részéről érkezett levelet a közétkeztetés biztosításáról.

Oldalak

 

 

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000