Híreink Liszt Iskola

Huszár Fanni

Végzettségek

Angol-történelem szakos tanár

E-mail: huszar.fanni@lisztferenc.hu

Egyetemi tanulmányaimat 2021 júniusában fejeztem be angol-történelem szakon a Szegedi Tudományegyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán. A pedagógus pálya mellett való elkötelezettségem középiskolás éveim alatt alakult ki bennem. Kétségkívül nagy hatást gyakorolt rám egykori osztályfőnököm, akinek szakmai felkészültsége, hivatástudata és a diákok iránt mutatott odaadása azóta is példaképként lebeg a szemem előtt.
Tanításom legfőbb céljának a diákok élményszerű tanulását tekintem. Óráimon rendszerint változatos munkaformákat alkalmazok, illetve gyakran színesítem a tanulást fejlesztő játékok vagy digitális eszközök használatával. Kiemelt figyelmet fordítok továbbá a differenciált oktatásra is, hogy minden diákomnak lehetősége legyen a képességeihez mérten fejlődni.
A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájában 2021 őszétől kezdve tanítok alsó és felső tagozaton egyaránt. Nagy öröm számomra, hogy ebben az iskolában taníthatok, mivel itt a tantárgyi ismeretek elsajátítása mellett a gyermekek erkölcsi nevelése is nagy hangsúlyt kap.