Híreink Liszt Iskola

Határtalanul

HAT-16-01-0252 Lisztesek Ady Endre nyomában

A tanulmányi kirándulás célja Ady Endre emlékhelyeinek felkeresése volt Erdélyben.

Ehhez előkészítő tevékenységként a tanulók három tanórán, magyar, földrajz és énekórán ismerkedtek Erdély földrajzával, néprajzával, a térség népdalaival, valamint Ady Endre éleével és munkásságával. A magyartanárok koordinálásával versíró versenyt rendeztünk, melyen az első három vers íróját jutalmazták a kollégák.

A kirándulás négy napja alatt a tanulók meglátogatták a Nagyvárad környékén lévő, Ady életéhez kötődő fontosabb emlékhelyeket, valamint a helyi nevezetességeket. Az irodalmi-kulturális látogatás alatt zenés-irodalmi estet és táncházat rendeztünk, melyen megismerkedtek a helybeli tanulókkal és barátságot alakítottak ki velük. A program kiegészült a környék természeti kincseinek megismerésével, a programok között szerepelt a Zichy cseppkőbarlang és a Királyhágó meglátogatása. A kirándulás végén, hazatéréskor az iskola előtt kalotaszegi népdalcsokor hangzott fel a tanulók előadásában.

Az értékelő órán ppt-k segítségével elevenítették fel élményeiket a tanulók. A hatodikosok részére bemutató előadást tartottak a diákok, melyen a sajtó is jelen volt.

HAT-17-01-2017-00041 Lisztesek Bethlen Gábor nyomában

A pályázaton elnyert összeg: 3 110 500 Ft
A tanulmányi kiránduláson Bethlen Gábor nyomában végigjártuk azokat a híres helyeket, melyek kötődnek a nagy erdélyi fejedelem, Bethlen Gábor életéhez. 

2018. április 16-19.
Részletes program:
1. nap:
Indulás korai időpontban az iskola elől, átkelés a határon. Nagyszalontán a Csonka-toronyban található Arany János Emlékmúzeum meglátogatása, a relikviáknak, majd Arany János szülőházának a meglátogatása. Majd Bánffyhunyadon, Kalotaszeg „fővárosában” a 13. századi református templom meglátogatása következik, és megnézzük a kertjében található Magyar Hősök emlékkövét. Tovább utazunk, a Gyalui-víztározónál és a Tárnicai-gátnál nézünk szét. Ezt követően érkezés Aranyosgyéresre 17-18 óra között, elhelyezkedés a szálláson (Tiver hotel) és vacsora.
2. nap
Reggelizés, indulás 10 órakor Kolozsvárra. Városnézés, séta a város központjában. Házsongárdi temető meglátogatása. Délután vissza a szállásra.
3. nap
Indulás 10 órakor. Torda város megtekintése (főtér, római katolikus templom, Fejedelmek háza, ótordai református templom). A Tordai-hasadék rezervátum meglátogatása, kirándulás. 14.00 órakor látogatás a tordai sóbarlangban. Délután vissza a szállásra.
4. nap
Reggeli után elindulunk. Utunkat Nagyenyed felé folytatjuk, ahol a Bethlen Gábor kollégiumot, a vártemplomot, és az 1848-as emlékművet nézzük meg. Ezt követően Gyulafehérvár várfalai között sétálunk, megtekintve a Károly kapukat és a Székesegyházat, melyet Szent István alapított.
Vajdahunyadon, a csodálatos várban sétálunk. Majd Dévára utazva megnézzünk a Magna Kúriát és a várat, az utolsó település, melyen megállunk, Arad, ahol az aradi vértanúk kivégzésének a helyét keressük fel. Ezt követően hazautazás, érkezés az esti órákban.

HAT-18-01-0860 Lisztesek magyar irodalmi emlékek nyomában

A tanulmányi kirándulás témája magyar irodalmi emlékhelyek felkeresése volt Erdélyben. Az előkészítő órára a tanulók prezentációkkal és a Kahootban elkészített kvízkérdésekkel készültek Erdély földrajzi, történelmi és irodalmi vonatkozásairól. Az utazás négy napja során a tanulók meglátogatták Nagyszalontán az Arany János Emlékmúzeumot, a Csonka tornyot és Arany János szülőházát. Nagyváradon Ady emlékhelyek felkutatása volt a program fő része. Csucsán bejárták az Ady Emlékházat és a Boncza kastélyt, ahol koszorút helyeztek el. A program részét képezte egy erdei túra és Bánffyhunyad nevezetességeinek meglátogatása is. Az értékelő órára prezentációkat készítettek a tanulók, és az iskola többi diákja számára élménybeszámolót tartottak a kirándulásról. Az élménybeszámoló része volt a program értékelése is.

A tervezett program szerint az erdei túra célpontja a Zichy barlang lett volna. A helyszínen azonban a helyiek arról tájékoztattak bennünket, hogy a barlanghoz vezető út a sínek mentén halad, és a vonat miatt veszélyesnek tűnt a megközelítése. Ezért a barlangi túra helyett egy kisebb erdei túra mellett döntöttünk.

Tematikus útvonal összefoglalása: A program az irodalmi emlékhelyek felkutatására irányult. Nagyszalonta, Nagyvárad, Csucsa és Bánfihunyad irodalmi emlékhelyeinek meglátogatása elsősorban Arany János és Ady Endre életének és munkásságának felkutatását célozták.

2. Az előkészítő szakasz

Előkészítő foglalkozás időpontja: 2019.03.28

Az előkészítő órán a tanulók megismerkedtek Nagyvárad környékének magyar irodalmi és történeti vonatkozásaival, földrajzi jellegzetességeivel. Prezentációkon és Kahooton készült kvízek formájában mutatták be egymásnak Románia történetét, a kiránduláson meglátogatandó városokat: Nagyváradot, Nagyszalontát, Bánffyhunyadot, és Csucsát, valamint megbeszélték a toleráns viselkedés alapszabályait.

3. Az utazás

Az utazás kezdőnapja: 2019.04.02

Visszaérkezés napja: 2019.04.05

Az utazás során érintett települések felsorolása:

1. nap: Hódmezővásárhely, Nagyszalonta, Nagyvárad2. nap: Nagyvárad, Csucsa, Nagyvárad3. nap: Nagyvárad, Bánffyhunyad, Nagyvárad4. nap: Nagyvárad, Hódmezővásárhely

Megvalósított programelemek száma: 5

Tanulmányi kirándulás rövid bemutatása:

1. nap: Nagyszalontán az Arany János Emlékmúzeum meglátogatása volt a fő program, majd Arany János szülőházánál a Walesi bárdokból részletet szavaltak el a tanulók. Este a szálláshelyre mentünk, amely a Posticum nevű vendégházban volt Nagyváradon. A szálláshely nemcsak szobákat és étkezést biztosított a csoport számára, hanem lehetőség volt beszélgetéseket, közös programokat is tartani a közösségi terekben.

2. nap: Csucsán az Ady Emlékház és a Boncza kastély meglátogatása volt a fő cél. Az emlékház és a kastély meglátogatása után koszorút helyeztünk el a Boncza kastély előtt. Délután Nagyvárad irodalmi és történelmi nevezetességeinek megtekintése volt a fő program. A sétálóutcán lévő Holnaposok szoborcsoportja és az Ady emlékmúzeum felkutatása is a program részét képezték. Az estét a Posticumban töltöttük.

3. nap: Bánffyhunyad nevezetességeinek meglátogatása volt a cél. Megtekintettük a református templomot és a templomkertben lévő Ady kőtáblát. Délután rövid erdei túrán vettünk részt.

4. nap: Hazautazás a Nagyvárad-Nagyszalonta útvonalon.