Híreink Liszt Iskola

Kakuk Tünde

Végzettségek

Rajz, vizuális- és környezetkultúra, földrajz és médiaismeret szakos tanár

Pedagógiai-szakmai ellenőrzési és pedagógusminősítési szakértő

Szakvizsgámat a természettudományi tudás értékelése területén szereztem.

E-mail: kakuk.tunde@lisztferenc.hu

Szerencsésnek tartom magam, hogy olyan tárgyakat taníthatok, amelyekkel nemcsak sikerélményhez juttathatom a gyerekeket, de lehetőséget adnak a változások miatt előtérbe kerülő új készségek és képességek fejlesztésére is. Továbbképzéseken, innovációs projektekben fejlesztem magam, hogy példát mutassak, és minél korszerűbb tudást adhassak át tanítványaimat. 

A rajzórákon a kikapcsolódási és önkifejezési lehetőség biztosítása mellet célom, hogy tanítványaim megtapasztalhassák: mindenki képes magát kifejezni korunk egyik legtöbbet használt kommunikációs formájával, a vizuális nyelvvel. Óráimon a siker (és a jó jegy) nem a kézügyességen múlik, hanem nyitottságon, akaraterőn, kitartáson – ezzel a fejlődésbe vetett hitüket is erősíteni tudom. A feladatokat igyekszem az érdeklődésüknek megfelelően összeállítani, korunk technológiai lehetőségeit kihasználni, kreativitásukat fejleszteni. A hétköznapi sikerek, a rajzpályázatokon elért szép eredmények, számos, ma már művészi pályán, vagy rajztanárként dolgozó volt tanítványom, és saját alkotói tevékenységem ad erőt a megújuláshoz.

Földrajz- és természettudomány órákon legfőbb célom a természettudományos gondolkodási képességek megalapozása mellett Földünk és az emberi kultúra millió csodájának, a tanulás örömének megismertetése. A digitális technika nemcsak az órákat teszi érdekesebbé, de az önálló tanulásban is segít, ezért gyakran készítek on-line teszteket, gyakorlófeladatokat. Tanítványaimat is igyekszem megtanítani ezek használatára, szeretik a digitálisan megoldható projektfeladatokat. 

 

Örömmel segítem a gyerekek önállóságának kibontakozását, a saját erejükbe vetett hitük és az önmagukért kiállás képességének megerősítését.