Híreink Liszt Iskola

Póthné Nagy Tünde

Végzettségek

Tanító

Mesterpedagógus szaktanácsadó

E-mail: pothne.nagy.tunde@lisztferenc.hu

Nagyon szeretem a hivatásomat, az iskolámat. Tanítói pályám során folyamatosan képzem magam annak érdekében, hogy minél sokoldalúbban tudjam a gyerekek iskolai életét sikeresebbé tenni. Alsós munkaközösség-vezetőként, mentorként kollégáim szakmai fejlődését segítem. Osztályfőnökként törekszem egymást segítő, elfogadó, támogató közösség kialakítására, a gyerekek lelki egészségének megőrzésére.

A tanítási óráimon célom vidám, biztonságos, szeretetteljes légkörben mesékbe, játékba, mozgásos tevékenységbe ágyazott módszerek alkalmazásával megszerettetni a tanulást. Az örömteli tanuláshoz a modern technika lehetőségeit építem be a tanulási folyamatba, szívesen készítek interaktív, játékos tananyagokat.

Hiszem, hogy minden gyerek tehetséges, így törekszem az egyéni képességekhez igazodva segíteni fejlődésüket. A sikeres tanulási módszerek elsajátítása mellett fontosnak tartom, hogy tanítványaim nyitottak legyenek a körülöttük lévő világra. Fontos számomra a szülőkkel való jó kapcsolat, az ő támogatásuk teszi lehetővé, hogy évente csatlakozunk rászoruló családok segítését célzó gyűjtésekhez.