Híreink Liszt Iskola

Digitális munkarend

A kormány 167/2021 (IV.9) rendelete értelmében 2021. április 19-től az alsó tagozat visszatér a jelenléti oktatásba, a felső tagozaton a digitális munkarend folytatódik 2021. május 10-ig.
Felhívjuk a szülők figyelmét, hogy a jelenlegi veszélyhelyzetben a szülő az igazgatónál írásban kérelmezheti és igazolhatja a gyermek/tanuló távolmaradását, amennyiben a koronavírus fertőzés elkerülése érdekében teszi ezt, és a fentieken túl, a 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 51. § (2) bekezdésének c) pontja az intézményvezető számára lehetőséget ad a tanulói távolmaradás igazoltnak tekintésére.
A koronavírus fertőzés elkerülése miatt távol maradó tanulók hiányzása igazolt hiányzásnak számít, de rájuk ugyanúgy vonatkoznak a 20/2012 (VIII.31) EMMI rendelet 51.§ (7) foglaltak a kétszázötven tanítási órát, vagy az egy adott tantárgyból a tanítási órák harminc százalékát meghaladó hiányzás kezelését illetően.
A kötelező órák után a gyermekeket haza lehet vinni a korábbiakban megszokott rend szerint.
A távolmaradó tanulók részére a pedagógusok a Google Classroom oldalára írják ki a tananyagot, feladatokat. Mivel hagyományos munkarendre térünk vissza, az online oktatást nem tudjuk biztosítani a távolmaradók részére. A számonkérésekre behívható a tanuló, ha a szülő ezt elfogadja.
Hétfőre minden alsó tagozatos tanuló részére megrendeljük az ebédet. Aki nem igényli, az pénteken fél 9-ig mondhatja le Csongrádi Katalinnál a 20-517-8336-os telefonszámon. A felső tagozatosok az eddigi, digitális oktatási rend alapján való eljárás szerint vihetnek ebédet a Cseresnyés kollégiumból vagy a Kalmár Zsigmond Szakképző Iskola konyhájáról.
A járványügyi intézkedéseket a korábbiak szerint tartjuk be. Kérjük, biztosítsák gyermekük számára naponta a tiszta maszkot, és a táskájukban legyen pótmaszk. Kérjük, papírzsebkendőt biztosítsanak a gyermekek számára. Az intézményben csak egészséges gyermekeket fogadunk.

Oktatás

A digitális munkarend idején a G Suite Google Classroom távoktatási platformot használjuk, amelybe a tanulók egyéni kódokkal léphetnek be. A megoldott feladatokat és beadandókat is a Google Classroom-ba tölthetik fel a tanulók, és az online tesztelésre is ez a portál szolgál. A tananyagok feldolgozásának megsegítésére online konzultációs időpontokat, illetve Webináriumokat biztosítunk a Meet platformon keresztül. A tanulókkal, illetve a szülőkkel való kapcsolattartásra a  Facebook és Messenger csoportokat is használjuk.

Google Classroom

Webináriumok időpontjai

Webináriumok házirendje

A webináriumi órákon való részvétel minden tanuló számára kötelező!

Minden webinárium egy zárt csoport, tilos az illetéktelenek jelenléte!
A webináriumok alatt köteles vagy tisztelettel viselkedni és legjobb tudásod szerint részt venni azokon!
Tilos megzavarni a munkát, mindenkinek joga van a tanuláshoz! A rendzavarók tetteinek következményei lesznek vannak (pl. órai munkára elégtelen osztályzatot kap; szaktanári vagy osztályfőnöki figyelmeztetés stb.).
Az üzenőfalon csak az oktatással kapcsolatos információkat oszthatsz meg!
A messenger csoportjaitokban is elvárjuk a kulturált megnyilvánulásokat! Ne feledd, az internet nem felejt!
Csak annak a jelenlétét igazoljuk a webináriumon, aki videóval és hanggal jelentkezik be.
Ha az eszközödön nincs kamera, azt csak hivatalos szülői bejelentés alapján fogadjuk el.
Az osztályközösségek ne engedjenek teret a rendbontóknak! Biztosítsuk a zavartalan tanulási feltételeket, egymásnak teszünk jót!

Értékelés

A digitális munkarend alatt a tanulók a hagyományos osztályzatok mellett digitális osztályzatokat is kapnak, amelyek segítenek az értékelés további árnyalásában.

 
Tabletkölcsönzés

Amennyiben a tanulók nem rendelkeznek a szükséges digitális eszközökkel (számítógép, laptop, tablet vagy okostelefon), korlátozott számban tudunk tableteket tanulóink rendelkezésére bocsátani.