Híreink Liszt Iskola

Bemutatkozás

Az Árpád-házi Szent Margitról nevezett Szent Domonkos Rendi Nővérek Apostoli Kongregációja 2020. szeptember 1-től vette át az intézmény fenntartását. Az intézmény új neve: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája.
Az egyházi fenntartásba vétellel az iskola lehetőséget kapott arra, hogy a keresztény értékeket közvetítse tanulóink számára, kiegészítve ezzel a zenei művészeti nevelést.
Céljainkat és feladatainkat három dimenzió mentén jellemezhetjük:

Általános iskolaként fő feladatunk, hogy tanulóinkat érdeklődésüknek, képességeiknek és tehetségüknek megfelelően felkészítsük a középfokú iskolai továbbtanulásra, elősegítsük harmonikus lelki, testi és értelmi fejlődésüket készségeik, képességeik, ismereteik, jártasságaik, érzelmi és akarati tulajdonságaik és műveltségük életkori sajátosságaiknak megfelelő, tudatos fejlesztése által.

Egyházi intézményként célunk, hogy a keresztény értékekre építve művelt, szépre és jóra fogékony személyiségekké, Istent és embertársait szerető, alkotásra és boldogságra képes, közösségi emberré váljanak a tanulók.

Művészeti iskolaként pedagógiai célunk olyan művészeti nevelés megvalósítása, amely mélyen a diákok lelkébe beivódik, átszövi mindennapjaikat, gazdagítja ünnepeiket, formálja gondolkodásukat és elmélyíti érzéseiket. A művészeti képzéssel fő célunk megismerteti a múlt értékeit, amely segít azok tovább élésében, a hagyománytisztelet kialakításában.

A három dimenzió összefonódik, egymást segíti, és az intézményi tevékenységek ezek mentén valósulnak meg.

Mindhárom dimenziót áthatják a következő törekvéseink:

Köszönjük azoknak a szülőknek, akik a mi iskolánkat választották és kívánjuk minden tanulónknak, hogy az itt töltött éveik tanulmányi sikerekben, programokban, közös élményekben gazdag legyen és a későbbiekben büszkén gondoljanak vissza az itt töltött évekre!