Óraadók

Czina Lászlóné

Tanító

Juhász Julianna

Zenetanár

Komárominé Fehér Lilian

Tanító

Kruzslicz Péter

Kémia szakos tanár, gyógytestnevelő

Major István

Református hittantanár

Nagy Ervinné

Evangélikus lelkész, hitoktató

Nagy-Sztancsik Erzsébet

Német-angol szakos tanár

Roman Pentsa

Angol nyelvi lektor

Vargáné Dezső Zsuzsanna

Tanító