Díjazottaink

A legkiválóbb diákjaink kiemelkedő tanulmányi munkájukért, művészeti tevékenységükért, illetve sporttevékenységükért  díjazásban részesülnek.

Liszt Plakettet kaphatnak azok a tanulók, akik nyolc éven át kimagasló tanulmányi munkát végeznek, rendszeres művészeti tevékenységet folytatnak, példamutató a magatartásuk és szorgalmuk, kiemelkedő közösségi munkát végeznek és eredményesen szerepelnek vetélkedőkön, versenyeken.

Alapítványi díjban részesülnek azok a diákok, akik nyolc éven keresztül kiváló tanulmányi eredményt érnek el, kimagasló művészeti tevékenységet folytatnak és eredményesen szerepelnek vetélkedőkön, versenyeken.

Risztov Éva díjat kapnak a sport területén kiváló eredményt elért tanulók.

A Kémia díjat Beke István és Beke Istvánnné alapították a megyei kémiaversenyeken kiemelkedő helyezést elérő tanulók jutalmazására.

A Természettudományos díjat 2019-ben alapították varga Zsolt, iskolánk tanára tiszteletére, amelyet minden tanévben egy, a természettudományokban jeleskedő nyolcadik évfolyamos tanuló kaphat meg.

Liszt plakett
Alapítványi díj
Risztov Éva díj