Híreink Liszt Iskola

Irodalmi színpad

Az 1965/66-os tanév óta működik iskolánkban irodalmi szakkör. A szakkör egyik célja a komplex mûvészeti nevelés, a világot a mûvészeti ágakon át megismertetni a fiatalokkal: a festészet, a zene, a nyelv egyesítésével, hiszen irodalom, zene, képzőmûvészet nélkül sem múlt, sem jövő nem létezik. Évről évre a gyerekek nagy érdeklődéssel vesznek részt a munkában, a tagok száma 25 és 40 fő között változik. A szakkör feladatához tartozik a versmondó versenyekre történő felkészülés is. A darabok kiválasztása általában klasszikus mûvekből történik, és műfaji sokszínûséget mutat: mese, vers, népballada, gyermekirodalom, klasszikus vígjátékok, farsangi játékok, gyermekopera, operamese, római regék és mondák. A darabokat minden év májusában tartandó tanévzáró hangversenyen mutatják be. Ezek mellett a hagyománynak számító, négyévente előadott musical, gyermekopera előadásokon is részt vesznek az irodalmi színpad tagjai.

„A színészek több életet élnek; részint van a saját létük; részint vannak azok a további plusz életek is, amelyeket színpadon játszanak el. E plusz életek – amelyeket nem készen kap a színész, hanem saját maga alakít ki, bizonyos külső instrukciók alapján; ettől színész – nagymértékben fejleszthetik saját személyiségét is… Hasonló a helyzet a gyermekszíndarabokkal, a gyermekszereplőkkel kapcsolatban; mint ahogy az úszás lényege sem különbözik tíz- és negyvenévesen. Sőt: minél korábban kezdi valaki a más bőrébe belebújás képességét kialakítani, annál magától értetőbben gyakorolja később. Az iskola tehát nagyon jól teszi, ha színdarab előadására készteti a gyerekeket – ennél jobban semmi sem segítheti elő elfeledni látszott egyik alapfeladatát, a személyiségformálást. A tárgyi tudás beszerezhető az iskolai futószalagon – de a pedagógusnak, ha megfeszül is, nagyon kevés lehetősége van arra, hogy egyenként, személy szerint foglalkozzék a gyerek személyiségének alakításával. Ám a darab, amelynek színre vitelét az egész iskola feszült figyelme kíséri hónapokon át – a darab más. Nincs az a kezelhetetlen nebuló, akinek az érdeklődését ne keltené föl a Twist Oliver, a Padlás, A dzsungel könyve, és így tovább. S a plusz életek megélése közben megjelenített plusz értékek: befogadókra találnak.” (Délvilág, 2002)

2006-ban bemutatásra került Vörösmarty Mihály: Csongor és Tünde címû darabjának zenés feldolgozása.

2007/2008-as tanévtől az alsó tagozaton indult a Mini Irodalmi Színpad Vargáné Dezső Zsuzsanna vezetésével, amely első bemutatóját Karácsonykor tartotta.
A 2012/2013- as tanévben nagy sikert aratott Szabó Magda: Abigél című művéből készül musical előadássorozata. Az irodalmi színpad vezetői Pintér Erika és Konczosné Nagy Némedi Gabriella voltak.

2016. szeptemberétől Vargáné Dezső Zsuzsanna vette át az irodalmi színpad vezetését. 

2016-ban az Isten pénze, 2022-ben a Valahol Európában című musical bemutatója valósult meg.

A 2022-23-as tanévben Francis Hodgson Burnett: Titkos kert című regényéből készült mesefilm készítésére vállalkoztak.