Híreink Liszt Iskola

Szülői tájékoztatók

Étkezés

Intézményünkben az étkezést  a Prizma-Food Kft. biztosítja.

Az étkezést az iskolában rendelhetik meg a szülők, és a térítési díjak befizetésére elsősorban csoportos beszedési megbízás formájában van lehetőség. Ebédlemondás a következő napra vonatkozóan minden nap 8.30-ig lehetséges. Amennyiben a tanuló beteg lesz, a szülő köteles a tanuló ebédjét lemondani, elvitelre nincs lehetőség csak azon a napon, amelyen a tanuló beteg lett.

Ebédrendelés és lemondás a következő telefonszámon lehetséges: Csongrádi Katalin +36/20/5178336

2024. január 1-től az étkezési díjaink a következők:

-háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 1290,- Ft

-egyszeri étkezés (ebéd) 760,- Ft

A diétás étkezés ára ugyanennyi.

A csoportos beszedési megbízáshoz a következő információkat kell megadni:

Fizető fél neve: A bankszámla tulajdonos szülő neve

Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: A szülő bankszámlaszáma

Kedvezményezett neve: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája

Kedvezményezett azonosítója: A19252092

Szerződő fél neve: Gyermek neve

Szerződő fél címe: Gyermek lakcíme

Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: Gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója (a diákigazolványon található)

Érvényesség kezdete: A megbízás megadásának napja

Érvényesség vége: Visszavonásig

Teljesítés felső értékhatára: maximum 20.000,- forint (étkezéstől és térítési kategóriától függően változhat)

Felhatalmazás jellege: Eredeti felhatalmazás

Az iskola bankszámlaszáma: 11735067-23557840

Több gyermekesek esetén minden gyermekre külön megbízás megadása szükséges. Hiányzás esetén a következő hónapban mindig a túlfizetéssel csökkentett összeg kerül levonásra. Minden tanuló részére számlát állítunk ki a befizetett összegről.

Étkezés megrendelése a 2023-2024-es tanévre

A 2023-2024-es tanévre vonatkozóan az étkezést megrendelő  nyomtatványt és a kedvezményekre jogosító igazolások másolatát legkésőbb 2023. június 15-ig kérjük leadni az iskolában Csongrádi Katalinnak, vagy e-mailen elküldeni a etkezes@lisztferenc.hu e-mail címre.

Menüválasztás 2023 október 1-től

2023. október 1-től menzánkon menüválasztási lehetőséget biztosítunk, melyhez az étlap letölthető.

2024. áprilisától a menüválasztásra kizárólag elektronikus úton van lehetőség. A kitöltési felület eléréséhez szükséges hivatkozást a KRÉTA rendszerén keresztül küldjük ki a gondviselők számára minden időszak kezdetekor (adott hónap második hete). A kitöltésre öt naptári nap biztosított. Ezen időpont után beérkezett kéréseket nem áll módunkban feldolgozni. Amennyiben a kitöltés elmarad, akkor gyermeke automatikusan „A” menüt fog kapni minden étkezési napra.

Az ebédlemondás feltételei és a térítési díjak összege változatlan.

Iskolaorvos

Iskolaorvosunk Borda Stefánia és védőnőnk Kádár Ágnes. Borda Stefánia keddenként 8.00-12.00 óra között, Kádár Ágnes szerdánként 14.00-15.00 óra között  tartózkodik iskolánkban.

Taneszközjegyzék

Gyermekvédelem

Iskolánkban arra törekszünk, hogy intézményünk békét, biztonságot adó hely legyen, ahol a zene, a művészetek és a hit ereje segíti a gyerekek kreativitásának kibontakozását. Tantestületünk minden pedagógusa elhivatott oktató-nevelő munkájával hozzájárul ahhoz, hogy tanítványaink elégedett, optimista, sikeres és boldog, Istenben hívő emberekké váljanak és a társadalom értékes tagjai legyenek.

A nevelőtestület azonosul a következő, a napi munkában megvalósuló gondolattal: Nevelni csak azt lehet, akit ismerünk, és jól csak az nevelhet, aki a gyermekben nemcsak tanulót lát, hanem meglátja a maga kisebb-nagyobb problémáival küszködő, sokszor egymásnak ellentmondó tulajdonságokkal rendelkező, alakuló embert is, akinek emberi méltóságát mindem körülmények között tiszteletben tartja.

Törvényi rendelkezés
Az 1997. évi XXXI. törvény rendelkezik a gyermekek védelméről, valamint a gyámügyi igazgatásról. A törvény 14. § 1. pontja fejti ki, hogy mit nevezünk gyermekvédelemnek:
„A gyermekek védelme a gyermek családban történő nevelkedésének elősegítésére, veszélyeztetettségének megelőzésére és megszüntetésére, valamint a szülői vagy más hozzátartozói gondoskodásból kikerülő gyermekhelyettesítő védelmének biztosítására irányuló tevékenység”. 

Gyermekvédelem megvalósulása intézményünkben

A gyermekek védelmének, segítésének, nevelésének lényeges része az együttműködés mindazok részéről, akikre ez a nagyszerű feladat rábízatott. Nevelni és segíteni többféle irányból szükséges, fizikailag, szellemileg, lelkileg egyaránt. Iskolánkban minden pedagógus közreműködik a gyermek- és ifjúságvédelmi feladatok ellátásában, a tanulók fejlődését veszélyeztető körülmények megelőzésében, feltárásában, megszüntetésében. Ezen feladatkör ellátására egy gyermekvédelmi team van kinevezve, amelynek jelenleg az igazgatónő és az igazgatóhelyettesek a tagjai.

A gyermek fejlődését veszélyeztető okok megszüntetésének érdekében intézményünk együttműködik:

• a családokkal
• az iskolapszichológussal
• a területileg illetékes Intézményekkel:
– Gyermekjóléti és Családsegítő Szolgálattal
– a Nevelési Tanácsadóval és Logopédiával
– az Önkormányzattal
– a Gyermekorvossal
– a Védőnői Szolgálattal
– a Csongrád Megyei Kormányhivatal Hódmezővásárhelyi Járási Hivatallal

Gyermekvédelmi dokumentumaink:

Gyermekvédelmi protokoll
Gyermekvédelmi stratégia

Az iskola szociális segítője: Korsós Gyöngyi 

Fogadóórája az iskolában: Hétfőn és csütörtökön 13.30-15.00

Telefon: 62/ 249-489 és 62/672-350 (HTKT Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Központ) 

email: iskszocmunka6800@gmail.com