Híreink Liszt Iskola

Mennybemenetel

Jézus feltámadása után negyven napon át megjelent a tanítványoknak, és sokféleképpen bizonyította, hogy él. Feltámadása utáni 40. napon Jézus a mennybe ment és megígérte a Szentlélek eljövetelét:
“>Én pedig elküldöm rátok Atyám megígért ajándékát. Maradjatok a városban, amíg erő nem tölt el a magasságból titeket..<Ezután kivezette őket Betánia közelébe és kezét fölemelve megáldotta őket. Áldás közben eltávozott tőlük és fölment a mennybe.” (Lk 24, 49-51)
Jézus mennybemenetelekor kinyilvánította az apostoloknak, hogy Ő a mennyei dicsőségbe tartozik, aki már nem szenvedhet, nem halhat meg, és akit a fizikai test törvényei nem kötnek többé. Istennek ez az ingyenes ajándéka vár ránk is, mint Isten fogadott gyermekeire. A Hiszekegyben ezt így valljuk meg: “Hiszem a test feltámadását és az örök életet.”