Híreink Liszt Iskola

EKCP-KP-1-2023/2-000114

Iskolánkban a tanévkezdő tanári lelkigyakorlatnak hagyománya van és nagyon jelentősnek tartjuk ennek megvalósítását. Lehetőséget ad a nyári szünetből az iskolai feladatokra való lelki ráhangolódásra, az iskolaév közös tervezésére. Témaként Jézus, a Magvető példabeszédét vesszük, ami segíti a keresztény tanárkép és identitás formálását. Lehetőséget ad ez a jézusi tanítás arra is, hogy magunkra és a diákokra úgy tekintsünk, mint akik lelkében a Jóisten dolgozik.

A hitéleti közösségi programot egy kétnapos mártélyi projekt keretében valósítottuk meg 2023. augusztus 23-24-én Mártélyon.  A programot a Bodnár Bertalan oktatóközpontban valósítottuk meg. A tanév lelkületét megalapozó előadásokat a Domonkos Nővérek tartották és a felnőtt tanulás módját támogatva a témák mindig kiscsoportos beszélgetésben voltak feldolgozva. Témaként Jézus, a Magvető példabeszédét vettük, ami segítette a keresztény tanárkép és identitás formálását. Lehetőséget adott ez a jézusi tanítás arra is, hogy magunkra és a diákokra úgy tekintsünk, mint akik lelkében a Jóisten dolgozik. A projekt ideje alatt napi háromszori közös étkezést biztosítottunk a résztvevőknek, amely szintén alkalmat adott a közösségépítésre és imádkozásra. A belsőleg szervezett programmal a közösségépítést céloztuk meg és ezzel az egész tanévre a tantestületi közösség lelki-szellemi összetartozását alapoztuk meg, és ezzel LENDÜLETet adtunk a tanév pedagógiai feladataihoz.