Híreink Liszt Iskola

Közösség

„Nem jó az embernek egyedül lenni.” – olvassuk a Teremtés könyvében. Nem csak nem jó, hanem nem is tud az ember egyedül létezni, különösen nem boldognak lenni. Társas lény, közösségre van szüksége, az Istenhez is csak a közösségen keresztül jut el. Az iskolára – hiszen a gyermek ideje nagy részét ezekben az intézményekben tölti – óriási szerep hárul, amelyet nem lehetne elhibázni: közösségi embert formálni az egyénből és egyben olyan közösséget formálni a csoportból, amely a közösség erejét a keresztény értékrend szerint, pozitív célok eléréséért használja fel.

Ahogy a személyiség fejlesztésnél a jézusi ember az eszményi, úgy a közösségformálásnál a jézusi közösség a cél. Alaptörvény az igazi értelemben vett szeretet. „Arról ismerje meg mindenki, hogy tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt.” /Jn13, 35/

A közösségfejlesztést nem lehet leszűkíteni egy adott foglalkozásra vagy tanórára. Minden foglalkozáson, tanórán, különösen az osztályfőnöki órán, ill. a tanórán kívüli kötetlen vagy kötött foglalkozásokon (délutáni foglalkozások, kirándulás, tábor, szakkörök…) törekszünk a közösség formálására. 

Feladataink:

– A gyermek ismerje meg azokat a társas együttélés alapvető szabályait, amelyek a közösségben való harmonikus kapcsolatok kialakításához elengedhetetlenek.

– A közösségben találja meg az igazi helyét. Tanuljon meg engedelmeskedni, alkalmazkodni, ha vezetésre termett, ezt szolgálatnak tekintse.

Iskolánkban számos program van, amely a közösségfejlesztés céljait szolgálja. A Diákönkormányzat, az osztályközösségek és a Szülői közösség által szervezett programjaink évek óta sok-sok lehetőséget kínálnak tanulóink részére.