Híreink Liszt Iskola

Alapítvány

A Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány 1991-ben jött létre.

Célja:

Az ének-zenei iskola szakmai-tartalmi munkájának folyamatos biztosítása, az iskola előző években kialakított széleskörû- tanítási órákhoz kapcsolódó és tanítási órákon kívüli- tevékenységi rendszere további mûködési feltételeinek megteremtése; biztosítani a lehetőséget az iskola valamennyi tanulójának, hogy- családja anyagi körülményeitől függetlenül- az érdeklődésének megfelelő bármely mûvészeti tevékenységet folytató csoport munkájában, személyisége gondozása érdekében részt vegyen; kiemelkedő teljesítmények további ápolása, anyagi segítése, ösztönzés az elmélyült mûvészeti tevékenységhez; a nevelés, oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális örökség megóvása.


Az alapítványi vagyon kezelését és az azzal való gazdálkodást a kuratórium végzi.

 

Tagok:

Dr. Magyar Andrea, a kuratórium elnöke

Kakuk Tünde
Konczosné Nagy Némedi Gabriella
Mucsiné Szabó Ágnes
Póthné Nagy Tünde
Szatmári Ildikó
Tóth Tibor

Kérjük, adója 1%-val, valamint adományaival támogassa alapítványunkat a színpadi produkciók megvalósításában!

Az alapítvány adatai

Hódmezővásárhelyi Ének-zenei Iskola Alapítvány

6800 Hódmezővásárhely, Szent István tér 2.

Adószám: 19083955-1-06

Bankszámlaszám: 10200184-28113294-00000000 

Pályázataink

NEAO-KP-1-2021/10-000590
A pályázat fő célja egy musicalbemutató megvalósítása Hódmezővásárhelyen a Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskola tanulóinak bevonásával, amelyet a szülők, a város iskolái, és egyéb művészeti szervezet részére mutatunk be. Az előadás révén hívjuk fel az itt élő lakosság, szülői közösség, tanulók figyelmét a magyar kultúra, a keresztény értékek fontosságára, amelyeknek hosszú távú eredménye a hagyományőrzés, az értékek ápolása, valamint a közösségépítés, együttműködés más civil szervezetekkel. Másik cél az alapítvány működési feltételeinek biztosítása. AZ alapítványműködésének támogatása a könyvelési költségek, irodaszer beszerzés és az alapítvány fennmaradását támogató PR tevékenység és eszközbeszerzés (laptop) révén valósul meg. 

Hódmezővásárhelyi Önkormányzat által meghirdetett pályázat alapítványok részére
A pályázat célja: olyan helyi civil szervezetek támogatása, amelyek tevékenysége a kultúra, a hagyományok ápolása, a nevelés-oktatás, szociális és karitatív tevékenység, a rászorulók megsegítése, az egészséges életmód a sportolás feltételeinek megteremtése, a természeti és épített környezet megóvása, a közrend és vagyonvédelem, továbbá az esélyegyenlőség megteremtése.

Valahol Európában című musical bemutatója

 A 2021-22-es tanévben a Valahol Európában című musical bemutatójára készülünk, amelyet az alapítvány támogat. A musical a Proscenium Szerzői Ügynökség Kft.-vel (www.proscenium.hu) kötött megállapodás alapján kerül előadásra.

A Hódmezővásárhelyi Megyei Jogú Város Önkormányzata a Civil szervezetek részére meghirdetett pályázat keretén belül 250 000 Ft-tal támogatta alapítványunkat, amely összeget a színházterem bérleti díjára használhatunk fel.