Híreink Liszt Iskola

Szülői tájékoztatók

Étkezés

Intézményünkben az étkezést 2022. január 1-től  a Prizma-Food Kft. biztosítja.

Az étkezést az iskolában rendelhetik meg a szülők, és a térítési díjak befizetésére elsősorban csoportos beszedési megbízás formájában van lehetőség. Ebédlemondás a következő napra vonatkozóan minden nap 8.30-ig lehetséges. Amennyiben a tanuló beteg lesz, a szülő köteles a tanuló ebédjét lemondani, elvitelre nincs lehetőség csak azon a napon, amelyen a tanuló beteg lett.

Ebédrendelés és lemondás a következő telefonszámon lehetséges: Csongrádi Katalin +36/20/5178336

2022. szeptember 1-től az étkezési díjaink a következők:

-háromszori étkezés (tízórai, ebéd, uzsonna) 980,- Ft

-egyszeri étkezés (ebéd) 550,- Ft

A diétás étkezés ára ugyanennyi.

A csoportos beszedési megbízáshoz a következő információkat kell megadni:

Fizető fél neve: A bankszámla tulajdonos szülő neve

Fizető fél pénzforgalmi jelzőszáma: A szülő bankszámlaszáma

Kedvezményezett neve: Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolája

Kedvezményezett azonosítója: A19252092

Szerződő fél neve: Gyermek neve

Szerződő fél címe: Gyermek lakcíme

Szerződő fél azonosítója a kedvezményezettnél: Gyermek 11 jegyű oktatási azonosítója (a diákigazolványon található)

Érvényesség kezdete: A megbízás megadásának napja

Érvényesség vége: Visszavonásig

Teljesítés felső értékhatára: maximum 20.000,- forint (étkezéstől és térítési kategóriától függően változhat)

Felhatalmazás jellege: Eredeti felhatalmazás

Az iskola bankszámlaszáma: 11735067-23557840

Több gyermekesek esetén minden gyermekre külön megbízás megadása szükséges. Hiányzás esetén a következő hónapban mindig a túlfizetéssel csökkentett összeg kerül levonásra. Minden tanuló részére számlát állítunk ki a befizetett összegről.

Étkezés megrendelése a 2022-2023-as tanévre

A 2022-2023-as tanévre vonatkozóan az étkezést megrendelő  nyomtatványt és a kedvezményekre jogosító igazolások másolatát legkésőbb 2022. június 15-ig kérjük leadni az iskolában Csongrádi Katalinnak, vagy e-mailen elküldeni a etkezes@lisztferenc.hu e-mail címre.

IGÉNYLŐLAP

Iskolaorvos

Iskolaorvosunk Borda Stefánia és védőnőnk Kádár Ágnes keddenként 8.00-12.00 óra között tartózkodnak iskolánkban.

Taneszközjegyzék

Gyermekvédelem

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény 40/A.§, valamint az ehhez kapcsolódó 15/1998. (IV.30.) NM végrehajtási rendelet alapján a 2021/2022-es tanévben óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység biztosított az intézményekben, amelynek során az iskolában dolgozó szociális segítő a gyermekek igényeinek és szükségleteinek megfelelő speciális szolgáltatásokat biztosít. Az óvodai és iskolai szociális segítő szolgáltatás, a gyermekek veszélyeztetettségének megelőzése érdekében, a szociális segítő munka eszközeivel támogatást nyújt a köznevelési intézménybe járó gyermekeknek, a gyermekek családjának és a pedagógusoknak. Az iskolai szociális segítő az intézmény vezetőségével és a pedagógusokkal együttműködésben végzi feladatait. 

Milyen problémával lehet az iskolai szociális segítőhöz fordulni? 

– Az iskolához köthető problémákkal kapcsolatban

(pl.: szorongás, tanulási nehézségek, konfliktus az iskolatársakkal, magatartási problémák)

– Gyermeknevelési kérdésekben (pl.: önállótlanság, szülő-gyermek viszonya konfliktusos)

– Családon belüli problémákkal kapcsolatban 

Hogyan tud segíteni az iskola szociális segítő? 

– egyéni tanácsadás, segítő beszélgetés, segítségnyújtás a probléma kezelésében,

– tanácsadás szülőknek a gyermeknevelés és a családi élet más problémát okozó területein,

– részvétel a szülő és a pedagógus közötti megbeszélésen (kérésre)

– közvetítés a pedagógus-gyermek, szülő-gyermek kapcsolatban: a szociális segítő közvetítőként segíti a nehézséget okozó konfliktusok megbeszélését és rendezését,

– információnyújtás elérhető szolgáltatásokról, a szociális rendszer működéséről,

– súlyos veszélyeztető helyzetben, mint jelzőrendszeri tag a család- és gyermekjóléti központhoz delegálja a családot. 

Az óvodai és iskolai szociális segítőt a gyermekek és a szülők önként is megkereshetik, ha tanácsra van szükségük a problémájuk megoldásában.

Az iskola szociális segítője: Nagyné Mónus Szilvia 

Telefon: 62/ 249-489 és 62/672-350 (HTKT Kagylóhéj Család-és Gyermekjóléti Központ) 

E-mail: szilvia.nagynemonus@gmail.com