Híreink Liszt Iskola

DÖK

A Diákönkormányzat (DÖK) feladata a tanórán kívüli tevékenység segítése. Ezen funkciója a rendszeres időközönként megtartott diákönkormányzati megbeszéléseken érvényesül. Az iskolai diákönkormányzat úgy épül fel, hogy 4. osztálytól minden közösség két választott képviselőt delegál a diákönkormányzati megbeszélésekre. Az alakuló ülésen minden tanévben megválasztjuk az éves feladatok ellátásában segítő tisztségviselőket, a városi diákönkormányzatba delegált képviselőt.

A diákönkormányzati munka hagyományos területei:

Kapcsolattartás a tanári kar és az osztályközösségek között

Tájékoztatás az aktuális rendezvényekről, eseményekről

Az osztályközösségek véleményének meghallgatása a diákot érintő minden kérdésben

Mindezek megvalósítása a rendszeres diákönkormányzati megbeszélések alapján és a folyosón lévő faliújság révén történik, amelynek aktualitásáért minden hónapban más osztályközösség a felelős az előzetes egyeztetés alapján

Õszi és tavaszi papírgyûjtés, amelynek bevételét a gyermeknap megrendezésére, különböző versenyek jutalmazásának finanszírozására fordítjuk

Farsangi mulatság megrendezése

Gyermeknap megrendezése

Testvérosztályi kapcsolatok erősítése

Ballagás, tanévzáró megrendezésében való részvétel

A diákönkormányzat munkáját segítő tanárok: Szalai Rita és Veronika nővér

Papírgyűjtés eredménye

Az őszi papírgyűjtést 2022. október 24-én rendeztük meg iskolánkban. Az osztályok nagyon lelkesen és aktívan vettek részt most is a versenyben. Az alsó tagozatos diákok 3545 kg papírt, a felső tagozatos diákok 2894 kg papírt, összesen 6439 kg papírt gyűjtöttek az osztályok.
Alsó tagozaton
III. helyezett 25,86 kg 2.a osztály
II. helyezett 35,6 kg 1.a osztály
I. helyezett 53 kg 3.a osztály
Felső tagozaton
III. helyezett 28,56 kg 6.b osztály
II. helyezett 28,92 kg 8.a osztály
I. helyezett 49,47 kg 5.a osztály
Szeretnénk megköszönni a szülők aktív közreműködését, támogatását a papírok összegyűjtését illetően is. A papírgyűjtés helyszíni lebonyolításában a szülői közösség tagjai most is nagy mértékben segítették munkánkat.
Jutalmul a nyertes osztályok az oklevelek mellett egy-egy tortát kaptak.