Híreink Liszt Iskola

DÖK

A Diákönkormányzat (DÖK) feladata a tanórán kívüli tevékenység segítése. Ezen funkciója a rendszeres időközönként megtartott diákönkormányzati megbeszéléseken érvényesül. Az iskolai diákönkormányzat úgy épül fel, hogy 4. osztálytól minden közösség két választott képviselőt delegál a diákönkormányzati megbeszélésekre. Az alakuló ülésen minden tanévben megválasztjuk az éves feladatok ellátásában segítő tisztségviselőket, a városi diákönkormányzatba delegált képviselőt.

A diákönkormányzati munka hagyományos területei:

Kapcsolattartás a tanári kar és az osztályközösségek között

Tájékoztatás az aktuális rendezvényekről, eseményekről

Az osztályközösségek véleményének meghallgatása a diákot érintő minden kérdésben

Mindezek megvalósítása a rendszeres diákönkormányzati megbeszélések alapján és a folyosón lévő faliújság révén történik, amelynek aktualitásáért minden hónapban más osztályközösség a felelős az előzetes egyeztetés alapján

Õszi és tavaszi papírgyûjtés, amelynek bevételét a gyermeknap megrendezésére, különböző versenyek jutalmazásának finanszírozására fordítjuk

Farsangi mulatság megrendezése

Gyermeknap megrendezése

Testvérosztályi kapcsolatok erősítése

Ballagás, tanévzáró megrendezésében való részvétel

A diákönkormányzat munkáját segítő tanárok: Tóth Rolland és Földi Máté

Jó farkas verseny

Egy este az öreg Cherokee indián mesélni kezdett az unokájának arról a csatáról, ami minden emberben zajlik.
Azt mondta:
–Fiam, a csata két farkas között zajlik, akik mindannyiunkban ott lakoznak. Egyikük a Rossz – széthúzás, veszekedés, rosszindulat, harsányság, rendetlenség, pontatlanság, öntörvényűség, passzivitás.
Másikuk a Jó – összetartás, konfliktusmegoldás keresése, jóindulat, csendesség, rendszeretet, pontosság, engedelmesség, kreativitás.
Az unoka elgondolkozott egy pillanatra, majd megkérdezte nagyapját:
–És melyik farkas győz?
Az öreg indián mosolyogva így válaszolt:
–Az, amelyiket eteted.

/Indián tanmese/

Szeretnénk, ha az iskolába járó gyerekek jobban figyelnének környezetükre, egymásra, valamint javítanának a tanulmányi átlagokon, ezért 2021 novembertől ismét “Jó farkas” versenyt hirdetünk.
A versenyben minden felső tagozatos osztály részt vesz. Pontokat az osztályközösségek gyűjthetnek a következő szabályok alapján: