Híreink Liszt Iskola

Hitoktatás

A 2020/21-es tanévtől kezdődően heti két óra hittanórát vezettünk be.

A 2021/22-es tanévben az 1. és 2. évfolyam részesül heti két órás hitoktatásban, amely felekezet szerint választható (katolikus, református, evangélikus, nazarénus). A többi évfolyamon az előző évek gyakorlatának megfelelően heti egy hittan- vagy etikaóra választható. Az etika tantárgyat választóknál figyelembe vesszük a közösségépítés szempontjait. Az etika oktatásában közösen vesz részt az osztályfőnök és egy nővér.


✓ A hit- és erkölcstan mint tantárgy segíti a diákokat abban, hogy tudatosítsák életük lelki dimenziójának fontosságát.
✓ Lehetőséget ad a diákoknak annak felismerésében, hogy életünk Isten ajándéka.
✓ Felfedezhetik azt az örömöt, hogy Isten gyermekei lehetünk, s e méltóság szerinti életre vagyunk meghívva.
✓ Felismerhetik, hogy Istennel való szeretetkapcsolatra kaptunk meghívást, amely kapcsolat időtartama túlmutat a földi élet keretein (örök boldogság).
✓ Felismerhetik, hogy a hit, mint érték életünk minden területére hatással van.
✓ A boldog és erkölcsös életvitelhez segítséget kapnak az Egyház tanítása által őrzött és közvetített kinyilatkoztatott hitigazságok megismerésén keresztül.