Híreink Liszt Iskola

EFOP 3.2.3

EFOP 3.2.3-17 Digitális környezet a köznevelésben "Tanítsd ma a holnapot!"

Az EFOP-3.2.3-17-2017-00009 számú „Tanítsd ma a holnapot! című pályázat célja a tanulók kulcskompetenciáinak, kiemelten a digitális eszközökkel támogatott szövegértés, matematika és természettudományi készségeinek, képességeinek a fejlesztése. A rendelkezésre álló digitális eszközökkel az órai munka során használva gyakorlatorientált interaktív pedagógiai módszerek segítségével tesszük lehetővé a diákok számára tudásuk és képességeik bővülését. További célunk, hogy az intézmények közötti együttműködéssel és a tapasztalatok megosztásával a digitális technológia használata épüljön be az alapkészségek fejlesztésére fókuszálva az intézmény mindennapos életébe. A pályázat megvalósítása során és az azt követő években növeljük a digitális eszközökkel és módszertannal támogatott tanórák arányát, ösztönözzük a pedagógusok által fejlesztett digitális tartalmak létrehozását.

A projekt honlapja:

https://sites.google.com/view/tanitsd-ma-a-holnapot

A projekt facebook oldala:

https://www.facebook.com/tanitsdmaaholnapot/

internet biztonsági tájékoztató:

gyerekeknek: https://drive.google.com/file/d/1KnMirNKN8gKsHtxk9Osty0MW4g0P5L99/view

szülőknek: https://drive.google.com/file/d/1HUCOMVDKvZsGrIp6aa7LVfFcipBWUl0v/view

Digitális fejlesztési terv