Híreink Liszt Iskola

Szülői közösség

Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb döntéshozó szerve a szülői szervezet vezetősége.
A vezetőség munkájában az osztály szülői közösség tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként 2 alkalommal összehívja és tájékoztatja az iskola feladatairól, tevékenységéről.

A Szülői közösség elnöke: Somogyiné Bakos Szilvia

Tagok:

1.a – Csüllögné Tóth Zsanett, Kovács Tímea
1.b – Gombos-Gergely Szilvia, Nagyari Barbara
2.a – Láda-Nagyhaska Edit, Zászlósné Kis Rita
2.b – Asztalos Andrea, Istvánffy Márta, Udvari Annamária
3.a – Fehérné Kis Gabriella, Kovács Tímea, Kandó Franciska
3.b – Horváthné Kis Erika, Lázárné Léránt Enikő, Ombódi Klára
4.a – Albert Éva, Krisztinné Radics Judit, Lencse Vivien
4.b – Balogné Markovics-Horváth Beáta, Rácz Mónika, Szabó- Papp Tünde
5.a – Koncz János, Kovácsné Bús Ágnes, Nagy Sándorné
5.b – Igazné Borsodi Valéria, dr. Pálfi Tímea, Nagy-Dékány Kinga
6.a – Soltész Bernadett, Vadainé Lugosi Tímea
6.b – Somogyiné Bakos Szilvia, Szatmári Mónika, Zana-Hatvani Lilla
7.a – Borbás Tiborné, Kiss Judit
7.b – Albertné Prohászka Lilla, Égetőné Hegedüs Anita, Vassné Farkas Angéla
8.a – Hier Susanne, Somogyiné Bakos Szilvia, Török Eszter
8.b – Berta-Dékány Anita, dr. Pálfi Tímea, Mónus Anett