Híreink Liszt Iskola

Szülői közösség

Az iskolában a szülőknek a köznevelési törvényben meghatározott jogaik érvényesítése, illetve kötelességük teljesítése érdekében szülői szervezet működik. Az iskolai szülői szervezet legmagasabb döntéshozó szerve a szülői szervezet vezetősége.
A vezetőség munkájában az osztály szülői közösség tagjai vehetnek részt. Az osztályok szülői szervezeteit az egy osztályba járó tanulók szülei alkotják.
Az osztályok szülői szervezetei kérdéseiket, véleményeiket, javaslataikat az osztályban választott elnök vagy az osztályfőnök segítségével juttathatják el az iskola vezetőségéhez.
Az iskolai szülői szervezet választmányát az iskola igazgatójának tanévenként 2 alkalommal összehívjaés tájékoztatja az iskola feladatairól, tevékenységéről.

A Szülői közösség elnöke: Szappanosné Tóth Ilona

Tagok:

1.a Nagyapáti Ibolya, Lencse Vivien
1.b Gyöngyösi Ferenc, Rácz Mónika
2.a Gyöngyösi Ferenc, Koncz János, Kovácsné Bús Ágnes
2.b Dr. Pálfi Tímea, Nagy-Dékány Kinga
3.a Csíkos Judit, Soltész Bernadett
3.b Zana-Hatvani Lilla, Somogyiné Bakos Szilvia
4.a Borbás Tiborné, Késmárki Katalin
4.b Papp Hortenzia, Vassné Farkas Angéla Zsuzsanna
5.a Nagy Tímea, Somogyiné Bakos Szilvia, Purgel Beáta
5.b Dr. Pálfi Tímea, Törökné Mónus Anett
6.a Láda-Nagyhaska Edit, Ombódi Klára, Szabó-Szepesi Andrea
6.b Rácz-Balogh Katalin, Muladi Annamária, Berényiné Lendvai Szandra
7.a Csarmaz Andrea, Kis Angéla, Mészárosné Szabó Dóra
7.b Nagy Tímea, Nagyné Német Kata, Magyar Irén
8.a Tímár Zsuzsanna, Törökné Mónus Anett, Szappanosné Tóth Ilona
8.b Dr. Pálfi Tímea, Nagy Anetta