Híreink Liszt Iskola

Szent Mátyás

Mátyás apostolról az Apostolok Cselekedetei első fejezetében a következőt olvashatjuk:
Az Úr tanítványai közé tartozott. Követte Jézust „János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig”. Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”.
Az emberi képzelet kapcsolatot teremtett Mátyás apostol ünnepe és a közeledő tavasz között – így lett a szent Jégtörő Mátyás, mondván, hogy az ő szekercéje töri meg a jeget, a tél hatalmát. Sok népszokás kötődik ünnepéhez: ha Mátyás napján még fagy, akkor a jégtörő éleztetni adta a csákányát; az apostol ezen a napon osztja ki a sípokat a madaraknak, hogy újra énekeljenek. A szökőnapot a régiek Mátyás ugrásának hívták, mivel február 24-én toldottak be egy napot, így Mátyás ünnepe február 25-ére került.