Híreink Liszt Iskola

EKCP-KP-1-2021/1-000288

A hitéleti közösségi program megvalósítását egy kétnapos szarvasi projekt keretében valósítottuk meg. A két napos program imádságos lelkületben telt, első programok egyikeként a Szent Klára Templomot zarándokként kerestük fel. A templomlátogatás keresztény kulturális célra is irányult, a templom múltjának megismerése és a jelenkori közösségi életébe való betekintés a plébános atya és a helyi hitoktató által fontos tapasztalatszerzésre adott lehetőséget. A nevelési-oktatási területet erősíti az evangélikus iskolával való kapcsolatfelvétel, ahol különösen arra vonatkozóan történt tapasztalatcsere, hogy hogyan tudják a családokat megszólítani és a keresztény értékekben megerősíteni. Különösen érdekelt minket az ifjúság hitéleti neveléssel kapcsolatos tapasztalataik. A látogatáskor történt tapasztalatcsere eredményeképpen saját jó gyakorlatainkat is tudatosabban tudjuk felvállalni és módszertani kultúránkat az új ötletek is segítik. A Szarvasi Arborétum elmélkedő ösvényének meglátogatása a lelki elcsöndesedés részét képezte. A tanév lelkületét megalapozó előadásokat a Domonkos Nővérek tartották, a témák kiscsoportos beszélgetésben lettek feldolgozva. A projekt ideje alatt napi háromszori közös étkezés valósult meg, amely szintén alkalmat adott a közösségépítésre és imádkozásra. A belsőleg szervezett programmal a közösségépítést célozzuk meg, ezzel megalapozva az egész tanévre a tantestületi közösség lelki-szellemi összetartozását és ezáltal erőforrást szereztünk a tanév pedagógiai feladataihoz.
Nagy élményt jelentett többek között a Benka Gyula Evangélikus Angol Két Tanítási Nyelvű Iskola meglátogatása és az iskola vezetőségével történő tapasztalatcsere, a kőszegi testvériskolánk igazgatónőjének, Kakucs Petra nővérnek és kolléganőjének Horváth Mária tanárnőnek előadása, a szarvasi Arborétum Mini Magyarország makettpartjának megtekintése és a sárkányhajózás a Kőrösön.

A pályázaton 400 000 Ft-ot nyertünk.

Tükörben című előadás prezentációja