Híreink Liszt Iskola

Vízkereszt

Vízkereszt (január 6.) ünnepével zárul a karácsonyi időszak. A görög epifánia (epiphania Domini, azaz vagy Urunk megjelenése) szó jobban kifejezi az ünnep tartalmát, mint a magyar megnevezés. A magyar vízkereszt szó inkább csak Jézus megkeresztelésére utal, de vízkereszt ünnepe magába foglalj még a háromkirályok hódolatát és Jézus első csodáját is. Az említett három eseményben Jézus úgy mutatkozik meg, mint akinek személye és hatalma nemcsak embertől származó.
Hagyományok közül a legismertebb a házmegáldás szokása. Az új esztendő kezdetén Isten áldását kérjük a házra, annak lakóira. Ekkor kerül az ajtó fölé a “20+C+M+B+…” megjelölés. A betűk az évszám első és második tagja között a “Christus mansionem benedicat” (Krisztus áldja meg a házat) imádságot jelentik. Szokás a három betűt még a hagyomány által megnevezett három király neveként is feloldani: Gáspár (Caspar), Menyhért és Boldizsár.

Previous slide
Next slide