Híreink Liszt Iskola

Pünkösd

Pünkösd ünnepe nagy múltú hagyományokkal rendelkezik, nemcsak a népszokásokat tekintve, hanem vallástörténeti szempontból is. Eredetileg zsidó aratási ünnep. Később arról is megemlékezett a választott nép, hogy Isten szövetségre lépett velük, és Mózes közvetítésével megkapták a Tízparancsolatot. Jézus és apostolai is bekapcsolódtak a pünkösd megünneplésébe. Jézus halála után épp Jeruzsálemben tartózkodtak a tanítványok, amikor elérkezett pünkösd napja. A város tele volt zarándokokkal. Ekkor kapták meg az apostolok az Úr Jézus által megígért Szentlelket. A Lélek láthatatlan, de eljövetelét szélzúgás és tűz formájában tapasztalták meg az apostolok és az ünnepen résztvevő emberek. Az apostolokat erő és bátorság töltötte el. Bátran beszéltek Jézus haláláról, feltámadásáról és hirdetni kezdték az evangéliumot. Ezen a napok körülbelül 3000 ember lett hívővé és keresztelkedett meg.