Híreink Liszt Iskola

Komárominé Fehér Lilian

Végzettségek

Tanító

E-mail: komaromine.feher.lilian@lisztferenc.hu

Alsós pedagógusként 21 évet tanítottam ebben az iskolában. A rám bízott feladatokat mindig lelkiismeretesen, becsületesen elláttam. Fontos volt számomra a tanítás mellett, hogy megtaláljam a közös hangot a gyerekekkel, a szülőkkel és a tanártársaimmal. Munkámat végig kísérte az egymás tisztelete és elfogadása.

A szülőktől és a gyerekektől kapott visszajelzések megerősítettek abban, hogy munkámat jól végeztem. Nyugdíjba vonulásom után – ettől a tanévtől – ismét folytathatom a tanítást.