Híreink Liszt Iskola

Pintér Erika

Végzettségek

Ének-magyar szakos tanár

Tanító

Közoktatásvezetői szakvizsga

E-mail: pinter.erika@lisztferenc.hu

„Akiben van tehetség, köteles azt kiművelni a legfelsőbb fokig, hogy embertársainak mennél nagyobb hasznára lehessen. Mert minden ember annyit ér, amennyit embertársainak használni, hazájának szolgálni tud.
(Kodály Zoltán)

Pedagógus családban nőttem fel. Már 14 évesen tudatosan készültem a pedagógus pályára, amikor óvónői szakközépiskolába jelentkeztem. A Szegedi Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán magyar-ének szakos általános iskolai tanár diplomát szereztem. Diplomám megszerzése után Hódmezővásárhelyen a Csorba Mária Általános Iskolában napközis nevelőként kezdtem el dolgozni, majd magyar nyelv és irodalmat tanítottam. 1986-ban gyermekem született.
1989-ben időlegesen pályát módosítottam, a szolgáltató szférában is kipróbálhattam magam. 1997-ben tértem vissza a pedagógus pályára, a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában kezdhettem újra hivatásom gyakorlását. Újrakezdésem tanévében került bemutatásra iskolánk tanulóinak részvételével Presser Gábor: A padlás című musicalje. Ez a közös alkotás meghatározó jelentőségűvé vált pályámon. Ekkor tudatosult bennem először, hogy milyen értékes művészeti műhely építő tagja lehetek. 2004-ben megszereztem tanítói diplomámat, természetismeret műveltségterülettel, melynek nagy hasznát veszem az alsó tagozatos tanítványaim nevelésében-oktatásában.
2008-ban közoktatás vezető diplomát szereztem, szakvizsgázott pedagógussá váltam. Ettől az évtől kezdve felső tagozat munkaközösség egyik vezetője lettem. A tantestület munkájában kezdeményezően és aktívan részt vállalok. A diákok érdekeit képviselve együttműködök a vezetőség többi tagjával, kollégákkal, a szülőkkel, szakmai partnerekkel, szervezetekkel. Pedagógustársaimmal számos projektet, ünnepséget, kirándulást valósítottunk meg közös erővel. Munkámban a művészeti nevelés komplex módon valósul meg tanítási óráimon és azon túl a mindennapos nevelés keretein belül. Bizonyíték erre az újrakezdéstől eltelt 24 év.
2016-ban a minősítési eljárásnak köszönhetően pedagógus II. fokozatot értem el.
Számomra a legfontosabb, hogy én és tanítványaim egyaránt lelkesedve várjuk szaktárgyi óráimat, más egyéb közös programjainkat. Osztályfőnökként a mindennapi pedagógiai tevékenységemnek egyik legfontosabb alapelve tanítványaim személyiségének fejlesztése, az egyéni bánásmód érvényesítése, elfogadó légkörben, tanítványaimmal partneri kapcsolatot kialakítva, drámapedagógiai módszerekkel színesítve mindennapi munkánkat.
A Domonkos Nővérek Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolájában, egy olyan megújuló, megerősödő intézményben képzelem el a jövőm, ahol közös a gondolat és a tett: klasszikus emberi értékek előtérbe helyezése, értékmegőrzés, értékteremtés, értékközvetítés a kor követelményinek egészségesen megfelelve.