4.a

A bagoly, mint az osztály jelképe az első évfolyam óta, jelen van a mindennapunkban. Az osztály dekorációjában is megtalálható, illetve a jó viselkedés jutalma Bagoly Benő.
„Bagoly Benő „amit hétvégén az vihet haza, aki egész héten jól viselkedett. Számunkra ez egy nagyon jó motiváló erő.
Az osztályról elmondható, hogy jó magaviseletű, példás szorgalommal és tanulási motivációval bíró gyerekek csoportja. A közösségre lehet építeni, a gyerekek mozgósíthatók és együttműködők a felnőttekkel és egymással is.
Az osztály tanulói szeretnek együtt lenni, több kis baráti kör alakult ki. Segítik egymást és segítenek egymásnak. Néha előfordul veszekedés-, ami egyébként természetes-, de próbálunk mindent melegében megbeszélni.
Közlékeny, nyitott társaság, akik nagyon igényelték az odafigyelést.
Az osztály összetétele tanulás, szaktárgyi tudás szempontjából elég homogén. Nagyrészt nagyon jó képességekkel, nagyon jó tanulási motivációval rendelkező tanulók közössége.
Az előző tanévekhez hasonlóan, több változatos délutáni szakkörre járnak (néptánc, zeneórák, szolfézs). A tanulók mindig igénylik a közös játékot, így a teremben kialakítottunk egy játékpolcot, amelyen az életkoruknak megfelelő társasjátékok, kártyák kaptak helyet. Itt alakítottuk ki az olvasósarkot is.
Az osztályteremben van interaktív tábla, ami nagyban segíti az oktatómunkámat. Nagyon szeretnek a gyerekek a táblánál dolgozni, ez már az előző tanévben is kedvelt tevékenységük volt
Sok színes programom szoktunk részt venni. A Mikulás ajándékozást és karácsonyi meglepetéseket is megtartottuk az osztályban. Részt vettünk a papírgyűjtésen, DÖK gyűlésen is kaptunk már szerepet, mint „nagy negyedikesek”.