Híreink Liszt Iskola

Hitélet

A hitélet az intézményi oktatási-nevelési feladatok egészét átható dimenzió. Az iskolai neveltetéssel hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink tisztelettel tekintsenek az életre, az emberi méltóságra, a keresztény hit megismerésével alakuljon ki bennük olyan világkép, amely képessé teszi őket a tudatos, cselekvő magatartásra, életvezetésre és közösségi felelősségvállalásra.

Célunk, hogy a diákok felismerjék az alapvető erkölcsi és emberi értékek fontosságát, és ez által magukévá tudják tenni az iskola keresztény értékrendjét.
Célunk, hogy belülről vezérelt, az erények gyakorlása révén szabaddá és boldoggá váló fiatalok legyenek.

A hitéleti nevelés keretei

Az egész iskolaközösség életét érinti:
✓ Iskolánk minden diákját segítjük alapvető emberi és keresztény értékek felismerésében.
✓ A diákok megismerhetik az keresztény ünnepeket, hagyományokat.
✓ Az ének-zene és művészeti oktatás tartalmát is áthatja a keresztény kultúrkincs.
✓ A diákok lelki érzékenységének alakítását segíti, hogy a 2020/21-es tanévtől a felső tagozatos diákok számára értékórát tartunk, amely tanulásmódszertant és önismeretet foglal magában.

Tanévenként fokozatos bevezetéssel 5 közös ünnepi alkalmat tervezünk a templomban :

— Tanévnyitón – Veni Sancte

— Hamvazószerdán

— Elsőáldozáson

—Szent Domonkos ünnepe

— Tanévzárón – Te Deum

A hitbeli elköteleződéshez tartozó vasárnapi szentmisére járást a család szervezi.