Híreink Liszt Iskola

Kiss Mariann

Végzettségek

Ének-történelem szakos tanár

E-mail: kiss.mariann@lisztferenc.hu

2019 júniusában, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula Pedagógusképző Kar ének-zene- történelemtanár mesterszakán szereztem diplomámat. Szeptembertől a Liszt Ferenc Ének-zenei Általános Iskolában kezdtem el pedagógusi munkámat. Nagy motivációt jelentett számomra, hogy ugyanabban az iskolában kezdhettem el dolgozni, ahová egykor jártam. A tanári pálya lehetőséget ad számomra, hogy a tanítás mellett, a gyermekek nevelésével, gondolkodásuk fejlesztésével a gyakorlatban segíthetem fejlődésüket. Különösen közel áll hozzám az ének, ezért választottam ezt a pályát. Főként a kóruséneklés, a karvezetés módszertana érdekelt, azok a szakmai fogások, melyeket már a szakmai gyakorlatom ideje alatt, de később ének-zenei pályámon, tanárként mindenképp hasznosítani tudok. A tanítási gyakorlatokon, valamint az eddigi pedagógusi munkám során szerzett pozitív visszajelzések is megerősítik bennem ezt a törekvésemet. Nagy örömömre szolgált, hogy már az első évben felkértek az iskola Gyermekkarának, illetve két kamarakórusának vezetésére, melyet jelenleg is irányítok.

Az óráim tervezésekor igazodom a tanulók tudásszintjeihez, érdeklődési körükhöz. Többféle készségfejlesztő, figyelemfelkeltő, online játékos gyakorlati feladatokat viszek be az órákra. A foglalkozásokon változatosságra törekszem, különös figyelmet szentelek a csoportmunkák és a páros munkák kialakítására. Az infokommunikációs eszközöket gyakran használom a tanítási óráimon belül, ami motiválja a gyerekeket is.

Célom, hogy jó pedagógusként minden gyerekkel úgy szerettessem meg az éneket, hogy az mindig nyújtson örömet, sikerélményt nekik, s minél több zenei élményt szerezhessenek óráimon.