Küldetésünk


Intézményünkben emelt szintű művészeti nevelést és oktatást valósítunk meg Kodály Zoltán értékrendjére alapozva. A zenei neveléssel párhuzamosan fontosnak tartjuk a katolikus értékrend közvetítését, és a tanulók erkölcsi érzékének és erkölcsi gondolkodásának fejlesztését. Olyan alapvető erkölcsi értékek közvetítésével, mint a segítség, az együttérzés, a megértés, a becsületesség, a méltányosság, a tisztelet, a tolerancia, abban segítjük a tanulóinkat, hogy tájékozott, aktív és elkötelezett állampolgárrá, és kisebb és nagyobb közösségeink felelős tagjává váljanak. Fontosnak tartjuk, hogy diákjaink olyan nevelést kapjanak, amely segíti őket saját értékrendjük kialakításában, gazdagításában, és az alapvető értékek emberi életben betöltött szerepének megértésében. Az iskolai neveltetéssel hozzájárulunk ahhoz, hogy tanulóink tisztelettel tekintsenek az életre, az emberi méltóságra, a keresztény hit megismerésével alakuljon ki bennük olyan világkép, amely képessé teszi őket a tudatos, cselekvő magatartásra, életvezetésre és közösségi felelősségvállalásra.
Hisszük, hogy a művészeti oktatásnak és nevelésnek egészen különös szerepe van már a kisiskolás korban. Ha hűséges marad saját küldetéséhez, valamit megőrizhet erre az évezredre is az ifjúság elveszett paradicsomából.

„Mi lesz a jövő? Tündérkert, vagy pusztaság?”

„Minden teendőnk egyetlen szóban foglalható össze: nevelés.”

Kodály Zoltán