Híreink Liszt Iskola

Molnár László Gáborné

Végzettségek

Matematika-földrajz szakos tanár

Gyógypedagógus

E-mail: molnar.laszlo.gaborne@lisztferenc.hu

Matematika-földrajz szakon végeztem Szegeden a Juhász Gyula Tanárképző Főiskolán. 1997-től dolgozom az iskolánkban. Napközivezetőként kezdtem, jelenleg matematikát tanítok, fejlesztő foglalkozásokat tartok és három éve osztályfőnöki teendőket látok el.

2011-ben szereztem gyógypedagógusi diplomát a SZTE JGYPK-n tanulásban akadályozottak pedagógiája és értelmileg akadályozottak pedagógiája szakon. Ezt a végzettséget mindenképpen előnynek érzem nemcsak az egyéni bánásmód érvényesülésénél, fejlesztésnél, de a matematika tanításánál is. A felzárkóztatást, a felvételire és a versenyekre való felkészítést fontos feladatomnak tartom.

Törekszem arra, hogy a tanítás-tanulás folyamata a felfedeztetésen, cselekedtetésen alapuljon, a matematikai problémákat valós helyzetben is megmutassam, életszerűvé téve a tanultakat.