Híreink Liszt Iskola

EKCP-KP-1-2023/2-000114

Lelkigyakorlat Gyulán

A hitéleti közösségi program megvalósítását egy kétnapos gyulai projekt keretében valósítottuk meg 2022. augusztus 23-24-én. A tanév lelkületét megalapozó előadásokat a Domonkos Nővérek tartották és a felnőtt tanulás módját támogatva a témák mindig kiscsoportos beszélgetésben lettek feldolgozva. A projekt ideje alatt napi háromszori közös étkezést biztosítotunk a résztvevőknek, amely szintén alkalmat adott a közösségépítésre és imádkozásra. A kétnapos program keretében a Nádi Boldogasszony Kegytemplomot zarándokként kerestük fel. A templomlátogatás keresztény kulturális célra is irányult, a templom múltjának megismerése, a katolikus iskola életébe és a jelenkori közösségi életébe való betekintés a plébános atya és a helyi hitoktató által fontos tapasztalatszerzésre adott lehetőséget. A Wenckheim kastély elmélkedő meglátogatása a lelki elcsöndesedés és közösségépítés részét képezték. A belsőleg szervezett programmal a közösségépítést céloztuk meg és ezzel szerettük volna az egész tanévre a tantestületi közösség lelki-szellemi összetartozását megalapozni, és ezzel erőforrást adni a tanév pedagógiai feladataihoz.