Híreink Liszt Iskola

Szalai Rita

Végzettségek

Matematika szakos tanár

E-mail: szalai.rita@lisztferenc.hu

Már egészen kisgyermek korom óta tanár szerettem volna lenni, így a pályaválasztás egyértelmű volt számomra. Az egyetem elvégzése után tizenhárom évig középiskolában tanítottam.

Az intézményben 2020 szeptemberétől tanítok a felső tagozaton matematikát. Az előző években megszerzett tapasztalatommal segíteni tudom tanítványaimat a még eredményesebb továbbtanulásban. A mai korban már elengedhetetlen a különböző digitális eszközök használata a tanítási órákon, így én is rendszeresen alkalmazom a diákokkal együtt mind csoportmunka, mind egyéni munkafolyamat során. A csoportbontás nagyon jó lehetőséget biztosít a kiemelt bánásmódot igénylő diákok számára a differenciálásra. Számomra a legfőbb cél, mindenkiből kihozni a legtöbbet a képességének megfelelően. Fontos, hogy a mindennapi életből vett példákkal szemléltessem a matematikai összefüggéseket, ne legyen elvont számukra a matematika. Továbbá arra törekszem, hogy a tanórák oldott és jó hangulatban teljenek, így is elősegítve a diákok számára a matematika megértését.

A tanítási órákon kívül nagyon szívesen végzek közösségépítő tevékenységet.