Híreink Liszt Iskola

Tóth Krisztina Veronika OP

Végzettségek

Hittantanár

Tanító

E-mail: toth.krisztina.veronika@lisztferenc.hu

Tóth Krisztina Veronika nővér vagyok, Vas megyéből, Szombathelyről származom. 1999 óta vagyok domonkos nővér, 2007-ben tettem örökfogadalmat. Tanítói diplomát 2005-ben szereztem az Apor Vilmos Katolikus Főiskolán, a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolán pedig gyermekvédelmet tanultam. Tanítói tapasztalataimat Domonkos Nővérek nagymúltú kőszegi iskolájában szereztem, ahol 14 évig voltam osztálytanító, vezettem színjátszó szakkört és tanítottam hittant.
A diákok közti jelenlétemet meghatározza, hogy egyszerre vagyok pedagógus és szerzetes. Fontos számomra, hogy – az egyéni adottságok, képességek felfedezés, kifejlesztése mellett – megmutathassam a rám bízottaknak, milyen jó dolog közösséghez tartozni: olyan közösséghez, ahol mindenki egyformán fontosnak és értékesnek érezheti magát, ahol bizalmat és barátságot, megerősítést és elfogadást talál minden egyes tag. Hiszek abban, hogy a diákok közti közösségépítés része az is, ha sokat teszünk a tantestület közösségének építéséért és a szülőkkel való kölcsönös tiszteleten alapuló kapcsolat alakításáért.
Fontosnak tartom, hogy növendékeinket megtanítsuk a rendszeres, kitartó munkára, a tanulás szeretetére, a szorgalmas ember tiszteletére és a tudás megbecsülésére.
Mint szerzetes és hitoktató nagy kincsként és megtiszteltetésként értékelem, hogy küldetésem az elme pallérozásán túl a lélek érzékenyítésére és az Istennel való élő kapcsolat kialakítására is szól.