Híreink Liszt Iskola

Csorba László

Végzettségek

Fizika-technika szakos tanár

E-mail: csorba.laszlo@lisztferenc.hu

1985-ben végeztem a Juhász Gyula Tanárképző fizika-technika szakán, majd pedagógiai gyakorlatomat 1985 -ben a Liszt Ferenc Ének–zenei Általános Iskolában folytattam, és ez év szeptemberétől ebben az intézményben kezdtem el pedagógiai pályafutásomat. Fiatal pályakezdőként mind a két szakomat tanítottam és osztályfőnöki feladatokat is kaptam, és az eddig eltelt évek alatt öt felső tagozatos osztálynak voltam osztályfőnöke. 1991-ben fotó-videó készítő tanfolyamot jeles eredménnyel végeztem el. Az itt megszerzett gyakorlati tapasztalatokat rendkívül jól tudom hasznosítani a mindennapos oktatás során. Nagyon sok IKT anyaggal rendelkezem, illetve folyamatosan bővítem a tantárgyaimhoz kapcsolódó érdekes anyagokat, amelyeket az órákon megismertetek a tanulókkal.

Mindig is fontos volt számomra a tehetséges gyerekek versenyeztetése, felkészítése, tudásuk elmélyítése. Több tanítványom is bejutott megyei, illetve országos fizika versenyre. A differenciált oktatás jegyében szakkörökön és egyéni fejlesztő órákon készítem, illetve fejlesztem tanulóimat. A gyerekekkel igyekszem őszinte kapcsolatokat kialakítani, és azt tapasztalom, hogy bátran fordulnak hozzám bármilyen jellegű problémáikkal, és szívesen osztják meg velem örömeiket is.

Szakmai munkám mellett a sporthoz is közel állok. A sport, a természet, a szabadidő hasznos eltöltése a pedagógusi munkámra is kihatott; 1985-óta rendszeresen megszerveztem iskolánk nyári sátortáborát. A tantestületben is úgy érzem a közösség aktív tagja vagyok, hiszen szakomból adódóan az összes rendezvény technikai lebonyolítása rám tartozik (erősítés, videó felvétel készítés, hangosítás, stb).

A 35 eltöltött év – úgy érzem – bizonyítja pedagógiai munkám eredményességét és szeretném a hátralevő időmet továbbra is pedagógiai munkámnak, a gyermekek nevelésének szentelni.