Híreink Liszt Iskola

Dr. Magyar Andrea

Végzettségek

PhD Neveléstudomány
Angol, matematika és rajz szakos tanár
Kutatótanár

MTMT

ODT

E-mail: magyar.andrea@lisztferenc.hu

1993 óta vagyok az intézmény tanára. Az itt töltött évek során a tanári pálya számos oldalát megtapasztaltam: napközis nevelőként kezdtem, majd rajzot, matematikát és angolt tanítottam. Nyolc évig intézményvezető-helyettesként tevékenykedtem, majd 2020. szeptember 1-én kaptam igazgatói kinevezést. 2015-ben szereztem PhD fokozatot a Szegedi Tudományegyetem Neveléstudományi Intézetében, amely továbbra is  abban erősít, hogy a pedagógiai munkát hivatásomnak tekintsem, és az intézményben folyó munkát erősítsem.

Pedagógusként hiszek abban, hogy oktató-nevelőmunkánk a gyermekek személyiségfejlődését döntően meghatározza, és az iskolában eltöltött évek egész életére hatással vannak. „Lisztesnek” lenni számomra annyit jelent, mint egy olyan támogató közösséghez tartozni, amely teret enged az egyéniség fejlődésének, segíti a személyiség kibontakoztatását és támogatja a képességek fejlesztését. A zenei nevelés szerepe ebben meghatározó. Célunk sikeres, boldog, kiegyensúlyozott gyermekek nevelése, a változó körülményekhez könnyen alkalmazkodó nemzedék formálása. Ebben nagy segítségünkre lehet a keresztény hit, amely magas erkölcsi értékeivel támogathat bennünket ezen célok elérésében.

Igazgatóként elsődleges feladatomnak tekintem, hogy olyan magas elvárásokat támasztó, biztonságos és hatékony támogató környezetet alakítsak ki kollégáim és tanulóink számára, amelyben az értékközpontú nevelés és oktatás magas színvonalon megvalósulhat. Fontosnak tartom, hogy olyan jövőképünk legyen, amelyben kiemelt szerepet játszik a magas színvonalú oktató-nevelőmunka, a művészeti nevelés, a kreatív gondolkodás, egymás tisztelete, és olyan pozitív emberi tulajdonságok, mint a felelősségvállalás, az optimizmus vagy a megbízhatóság. Hiszek abban, hogy olyan színvonalas és sikeres iskolát építhetünk, amely magas teljesítmény elérésére inspirálja az itt tanító pedagógusokat, ahol tanulóink biztonságban érzik magukat, és élményként élik meg a tanulás folyamatát, a szülők bizalommal fordulnak hozzánk, és megfelelünk a társadalmi elvárásoknak. A katolikus hit ereje az intézmény egész szellemiségét áthatva nagyban hozzájárul és segít ebben.