Híreink Liszt Iskola

Héjja Beatrix Lujza OP

Végzettségek

Hittanoktató

Mentálhigiénés szakember

Fizika-kémia szakos tanár

E-mail: hejja.beatrix.lujza@lisztferenc.hu

„Van az emberben egy titkos imádság, amelyet nem is sejt, tudattalanul végzi azt a lélek, s mindenkit arra indít, hogy imádkozzék úgy, ahogyan képes rá” (Zarándok, vö. Róm 8,31).
Héjja Beatrix Lujza domonkos nővér vagyok. Hódmezővásárhelyi négy gyermekes családból származom. Testvéreimmel együtt ebben az iskolában tanultam. A Pannonhalmi Szent Gellért Főiskolán hittanári, a Semmelweis Egyetemen mentálhigiénés szakember, a József Attila Tudományegyetemen kémia fizika tanári képesítést szereztem. Szerzetesi életem során egy évet szinte remeteként éltem egy németországi lelkigyakorlatos házban, ahol a fent említett imádságnak szentelhettem magam. Életemben kiemelt értékek: a szemlélődés, a rácsodálkozás, a tisztaszívűségért való küzdelem, a meghallgatás, a kölcsönös kapcsolatok, egymás fölemelése szeretetben:, a játékosság és az önfeledtség, az imádság és a szolgálat öröme. Iskolai jelenlétem során azt szeretném, hogy egyre többen befogadjuk Isten szeretetét, a boldogságot.