Híreink Liszt Iskola

Major István

Végzettségek

Református hittantanár

E-mail: cedrus62@gmail.com

2013-ban kezdtem tanítani az intézményben református hit- és erkölcstant.
Előtte gyülekezeti szolgálat keretében foglalkoztam gyerekekkel.
1979-ben érettségiztem a hódmezővásárhelyi Bethlen Gábor Gimnázium fizika tantervű osztályában. Ez után egyenes út vezetett a műszaki pályára. Sok dolgot kipróbáltam az elektronikától kezdve a fémfeldolgozásig bezárólag, de Isten más feladatot szánt nekem. 1990-ben felvételt nyertem a Debreceni Református Teológia Akadémia katekétaképző tagozatára.
1994-ben képzett hittanoktatóként megkezdhettem szolgálatomat a gyerekek között.
Már tudtam, mit és hogyan kell tanítanom, de Isten üzenetét csak úgy lehet hatékonyan hirdetni a gyerekek felé, ha nem beszélek el a fejük felett.
1997-ben a Magyar Individuálpszichológiai Egyesület (MIPE) által indított képzésen individuálpszichológiai tanácsadó képesítést szereztem. Így jobban megismerhettem önmagamat és mindazokat, akik számára az Isten üzenetét hirdetem.
2014-ben a Debreceni Református Hittudományi Egyetem katekéta-lelkipásztori munkatárs szakán
megerősítettem addigi tudásomat.

Mottóként Pál apostol intelme áll előttem: „Semmit ne tegyetek önzésből, se hiú dicsőségvágyból, hanem alázattal különbnek tartsátok egymást magatoknál” /Filippi 2,3/