Híreink Liszt Iskola

Mázás Orsolya Marianna OP

Végzettségek

Német szakos tanár

Hittantanár

Szociális és családsegítő lelkigondozó

E-mail: marianna.mazas@domonkosnoverek.hu

Mázás Orsolya Marianna nővér vagyok. Képzettségem szerint német szakos tanár és hittantanár, valamint szociális és családsegítő lelkigondozó. A Domonkos Nővérek közösségébe 1998-ban léptem be, s 2004-ben tettem örökfogadalmat.

Pedagógiai munkámban fontos számomra a gyerekek megismerése, gondolkodásuk és tapasztalatuk iránti tisztelet és számukra az iránymutatás, tudás és emberi bölcsesség átadása. A nyelvtanulásban saját tapasztalatom is az volt, hogy gazdagító más kultúra, más szemléletmód megismerése és az idegen nyelv nagyon hasznos a saját érzéseim, véleményem megosztásában is. A nyelvek elsajátítása több kompetenciát is fejleszt, s a gondolkodás, logika területére is hatással van.

Hittantanárként a gyerekek bizalmának, nyitottságának megtapasztalása nagy ajándék a számomra, s sokszor rácsodálkozhatom az Úristen vezetésére egy-egy lélekben. Az Egyház gazdag hagyományának, a Szentírás ismeretének átadása által olyan kincset oszthatok meg, ami nemcsak a tudás, hanem az életvezetés, boldogság és örök értékek szempontjából is fontos. Mindezt igyekszem az Úristen jó eszközeként tenni.

A Lisztben 2015 óta tanítok katolikus hittant. A 2020/21-es tanévtől hitéleti igazgatóhelyetteseként segítem az iskola életét. Feladatom, hogy az intézmény katolikus lelkületének kialakítását és elmélyülését mozdítsam elő, amiben nagy segítség számomra a több mint 800 éves hagyománnyal rendelkező domonkos lelkiség, a nővértársaimmal közös iskolai jelenlét, a kollégák és a diákok nyitottsága.