Híreink Liszt Iskola

Nagy Ervinné

Végzettségek

Evangélikus lelkész, hitoktató

E-mail: ervin.nagy@lutheran.hu

Jézus mondja: „Engedjétek hozzám jönni a kisgyermekeket, és ne akadályozzátok őket, mert ilyeneké az Isten országa.” (Mk 10,14)
Nagy Ervinné (Zsuzsanna) evangélikus lelkész, hitoktató vagyok. Lelkész diplomámat 2000-ben szereztem az Evangélikus Hittudományi Egyetemen, s még ebben az évben meg is történt a lelkészavatás. Férjemmel együtt 2007 óta gondozzuk a hódmezővásárhelyi evangélikus gyülekezetet. Fő területem kezdetektől fogva a gyermekek között végzett szolgálat. Ez Hódmezővásárhelyen főként az Égbőlpottyant Evangélikus Óvodára koncentrálódik, de a város iskoláiban, így ebben az intézményben is tartok hittanórákat. Köszönettel tartozom az iskola fenntartójának és igazgatóságának azért, hogy az evangélikus hittanos gyermekekkel meghatározott szombat délelőttönként az Egyházközség Márton utcai gyülekezeti házában találkozhatom. Itt kis létszámban ugyan, de szoros közösséget ápolva a hivatalos hittankönyvek alapján tanulunk. Alkalmainkon a jó hangulatú éneklések és közösségépítő játékok beillesztésére is odafigyelünk. Hiszem, hogy a hittan nem egyszerűen történetek sokaságának elsajátítása. Sokkal inkább útnak tekintem, amely összeköt bennünket Jézussal és egymással.