Híreink Liszt Iskola

EKCP-KP-1-2022/2-000011

A hitéleti közösségi program megvalósítását egy kétnapos gyulai projekt keretében szeretnénk megvalósítani. A két napos programot szeretnénk ha imádságos lelkületben teljen, ezért első programok egyikeként a Nádi Boldogasszony Kegytemplomot zarándokként szeretnénk felkeresni. A templomlátogatás keresztény kulturális célra is irányul, a templom múltjának megismerése és a jelenkori közösségi életébe való betekintés a plébános atya és a helyi hitoktató által fontos tapasztalatszerzésre ad lehetőséget. A nevelési-oktatási területet erősíti a katolikus iskolával való kapcsolatfelvétel, ahol látogatásunk célja a katolikus nevelési tapasztalatok megosztása, gyakorlatias foglalkozások megismerése, középiskolai továbbtanulás lehetősége is lehet a mi diákjaink számára. A látogatástól azt reméljük, hogy saját jó gyakorlatainkat is tudatosabban tudjuk felvállalni és módszertani kultúránkat az új ötletek is segítik. Az Erkel Ferenc Emlékház és az Almásy-kastély elmélkedő meglátogatása a lelki elcsöndesedés és közösségépítés részét képezik. A tanév lelkületét megalapozó előadásokat a Domonkos Nővérek fogják tartani és a felnőtt tanulás módját támogatva a témák mindig kiscsoportos beszélgetésben lesznek feldolgozva. A projekt ideje alatt napi háromszori közös étkezést biztosítunk a résztvevőknek, amely szintén alkalmat ad a közösségépítésre és imádkozásra. A belsőleg szervezett programmal a közösségépítést célozzuk meg és ezzel szeretnénk az egész tanévre a tantestületi közösség lelki-szellemi összetartozását megalapozni, és ezzel erőforrást adni a tanév pedagógiai feladataihoz.