Híreink Liszt Iskola

Pap Szilvia

Végzettségek

Tanító

Néptánc, népi gyermekjátékok szakvizsga

E-mail: pap.szilvia@lisztferenc.hu

Tanító vagyok. Az iskolánkhoz való kötődésem régi időkhöz nyúlik vissza, hiszen az általános iskolai tanulmányaimat a Lisztben végeztem. Gyermekkorom óta tudom, hogy tanítani szeretnék, így már a közép- és felsőfokú iskoláimat is e szerint választottam meg. Békéscsabán 2003-ban végeztem tanítóként, informatika műveltségterülettel. Első munkahelyem egy külterületi általános iskola volt, ahol részben összevont osztályok működtek. Itt megtanulhattam a differenciálást, egyéni bánásmódot. Sok közösségépítő tevékenységben vettem részt: falunapok szervezése, iskolai ünnepségek rendezése.

2008 óta dolgozom iskolánkban tanítóként, először napközi vezetőként, majd osztályfőnökként. Fontos számomra az iskolai hagyományok és népünk kultúrájának ápolása. Szívemhez közel áll a néptánc, néphagyomány, melyet az iskolai hétköznapokban szívesen alkalmazok. 2007-ben szakvizsgáztam néptánc, népi gyermekjátékok szakon. Fontosnak tartom a közösségépítést, gyermekek személyiségének fejlesztését a tanórán és tanórán kívül is egyaránt az életkori sajátosságok figyelembevételével.

Célom az oktatás – nevelés mellett, hogy boldog gyermekekkel dolgozzam. Támogatom a gyermekek önálló gondolkodását, és a tanítás-tanulási folyamat részévé teszem kezdeményezéseiket és ötleteiket.