Szentek

Árpád-házi Szent Margit (1242-1270)

Árpád-házi Szent Margit viharos korszakban látta meg a napvilágot. Szülei: IV. Béla király és Laszkarisz Mária királyné. Margit körülbelül 10 éves lehetett, amikor apja a királyi palota közelében, a Nyulak szigetén felépíttette a Boldogasszony Kolostort a domonkos nővérek számára. Ennek a kolostornak a romjai ma is megtalálhatók Budapesten, a Margit-szigeten. Szent Margit – mint magyar királylány – áldozatul ajánlotta fel életét Magyarországért.

Aquinói Szent Tamás (1225-1274)

Aquinói Szent Tamás, később egyházdoktor, nemesi családban született, a mai Olaszország területén, Roccaseccában. Ifjúként, családja akarata ellenére lépett a Domonkos Rendbe. A katolikus egyház legnagyobb (skolasztikus) teológusaként és filozófusaként tartjuk számon. A katolikus iskolák, és minden tanuló, tanár védőszentje. XXII. János pápa 1323-ban avatta szentté. Ünnepe január 28. (a régi domonkos naptárban március 7.).

Szent Balázs (?-316)

Február hónap jeles szentje a vértanú püspök Szent Balázs. Születése pontos ideje ismeretlen. Azt tudjuk, hogy 316. február 3-án halt meg. Blasius/Balázs örmény születésű volt, és olyan példamutató keresztény életet élt, hogy Szebaszte hívő népe püspökké választotta.

Szent Mátyás (?-80)

Mátyás apostolról az Apostolok Cselekedetei első fejezetében a következőt olvashatjuk: Az Úr tanítványai közé tartozott. Követte Jézust "János keresztségétől fogva egészen mennybevétele napjáig". Sorshúzással választották az apostolok közé, Júdás helyébe, hogy velük együtt „tanúskodjék Krisztus föltámadásáról”.

Szent József (Kr.e 30. körül – I. század)

Személye Jézus betlehemi születése kapcsán vált ismertté. József Názáretben lakott, de „Dávid házából és nemzetségéből származott” (Lk 2,4). Ez a kifejezés valószínűleg azt jelenti, hogy a dávidi család jelentősebb ágához tartozott. Jegyességre lépett a fiatal, szintén Dávid házából származó Máriával. Még mielőtt házasságot kötöttek volna, Máriát áldott állapotban találta. Megrendült, de egy álomban felszólítást kapott, hogy vegye feleségül Máriát, és vállalja a születendő gyermeket, aki a rég megígért Messiás, Isten Fia lesz.

Szent Katalin (1347-1380)

Sienai Szent Katalin a toscanai Sienában született, már fiatalon harmadrendi domonkos lett. Különösen is jelentős szerepet játszott a pápaság avignoni fogságának lezárásában; az épp akkoriban kezdődő nagy nyugati egyházszakadás idején pedig az egyház megosztottsága ellen küzdött. 1461-ben II. Pius pápa szentté, VI. Pál pápa egyházdoktorrá avatta. Olaszország, Róma, és a kommunikációs eszközök patrónusa. Ünnepe: április 29.